Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1952, roč. 1, č. A1

Obrázek
Rok
1952
Rok vydání
1952
hidden section Úvodní slovo
Page Title
[3]-4 Úvodní slovo Trávníček, František | pdficon
Články
Page Title
[5]-11 Malíř Leonardo da Vinci Novák, Mirko | pdficon
[12]-25 Objektivismus a kosmopolitismus v naší jazykovědě Trávníček, František | pdficon
[26]-57 Několik poznámek o pojmech slovní spojení, větná dvojice a syntagma Bauer, Jaroslav | pdficon
[58]-81 K otázce základního slovního fondu v českém jazyce Lamprecht, Arnošt | pdficon
[82]-93 Česká a slovenská slovesa s příponovým s Machek, Václav | pdficon
[94]-107 K nářeční diferenciaci východní poloviny Hranického okresu Skulina, Josef | pdficon
[108]-120 K problematice novinářského jazyka Večerka, Radoslav | pdficon
[121]-135 Foném h/χ ve vývoji angličtiny Vachek, Josef | pdficon
[136]-165 Latinské výrazy pro pojem práce Novotný, František | pdficon
[166]-168 K významu a etymologii rumunského slovesa a se oţărî Beneš, Pavel | pdficon
Z prací ústavů
Page Title
[169]-176 Dialektologická bádání na brněnské Filosofické fakultě Kellner, Adolf | pdficon
Diskuse
Page Title
[177]-179 Jazyk a t. zv. hudební mluva Novák, Mirko | pdficon
179-180 Překládat, nepřekládat? Gregor, Alois | pdficon
Recense a referáty
Page Title
180-184 [Letz, Belo. Gramatika slovenského jazyka] Gregor, Alois | pdficon
184-185 [Blanár, Vincent. Bibliografia jazykovedy na Slovensku v rokoch 1939-1947] Gregor, Alois | pdficon
186-187 [Frings, Theodor; Schieb, Gabriele. Drei Veldekestudien: Das Veldekeproblem, Der Eneideepilog, Der beiden Stauferpartien] Zatočil, Leopold | pdficon
187-189 Sovětský přehled dějin islandské literatury Zatočil, Leopold | pdficon
Zprávy
Page Title
189-190 Názvy řek svěděctvím v prvotním rozsahu indoevropského osídlení v Evropě Lamprecht, Arnošt | pdficon
190-194 Zprávy germanistické Zatočil, Leopold | pdficon