Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1967, roč. 16, č. A15

Obrázek
Rok
1967
Rok vydání
1967
Články
Page Title
[7]-26 Zur ie. Nominalflexion Erhart, Adolf | pdficon
[27]-36 K otázce významů a funkcí spojek Bauer, Jaroslav | pdficon
[37]-64 Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině Rusínová, Zdenka; Šlosar, Dušan | pdficon
[65]-68 Zur Erklärung des Ausdrucks valpurt im Alttschech. I. Streit der Seele mit dem Leib Zatočil, Leopold | pdficon
[69]-84 Postavení atributu v obrozenské odborné literatuře Jelínek, Milan | pdficon
[85]-94 Vokalická soustava brněnské městské mluvy Krčmová, Marie | pdficon
[97]-110 K problémům strukturní syntagmatiky Mrázek, Roman | pdficon
[111]-124 О некоторых параллельных словах, стилистических синонимах в русском языке и их чешских эквивалентах Puchljaková, Helena | pdficon
[125]-140 Существительные с интернациональными суффиксами - словообразовательная база в современном русском языке Jiráček, Jiří | pdficon
[141]-146 It was yesterday that... Firbas, Jan | pdficon
Materiály
Page Title
[147]-152 Názvy prostriedkov činnosti v starej češtine Bartáková, Jarmila | pdficon
153-164 Příspěvek ke čtení ruského textu pokročilými čtenáři Bronec, Jiří | pdficon
Rozhledy
Page Title
[165]-169 Nouvelles contributions à la pédolinguistique Ohnesorg, Karel | pdficon
[171]-183 Göttinger Untersuchungen zur Prosodie der Rede Pavlík, Jaroslav Vincenc | pdficon
[185]-190 Notizen zu einigen deutschen lexikographischen Neuerscheinungen Merta, Rudolf | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
191-192 [Budagov, R.A. Problemy razvitija jazyka] Ducháček, Otto | pdficon
192 [Lehiste, Ilse. Some acoustic characteristics of dysarthric speech] Josková, Marie | pdficon
192-196 [Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika] Grepl, Miroslav | pdficon
196-198 [Русская диалектология. Под редакцией Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой] Skulina, Josef | pdficon
198-200 [Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка] Žaža, Stanislav | pdficon
200-201 [Fogarasi, Miklós. Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen: von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts] Jiráček, Jiří | pdficon
202-203 [Wierzchowska, Božena. Wymowa polska] Krčmová, Marie | pdficon
203-204 [Кабасанов, Стойко. Един старинен български говор - Тихомирският говор] Šaur, Vladimír | pdficon
204-206 [Lípa, Jiří. Cikánština v jazykovém prostředí slovenském a českém: k otázkám starých a novějších složek v její gramatice a lexiku] Bartáková, Jarmila | pdficon
206-207 [Doppagne, Albert. Trois aspects du français contemporain] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
207-208 [Mitterand, Henri. Les mots français] Ducháček, Otto | pdficon
209-210 [Schieb, Gabriele; Frings, Theodor. Henric van Veldeken: Eneide II] Zatočil, Leopold | pdficon
210-211 [Stockwell, R.P.; Bowen, J.D. The sounds of English and Spanish] Josková, Marie | pdficon
211-213 [Quilis, A.; Fernández, J.A. Curso de fonética y fonología españolas, para estudiantes angloamericanos] Bartoš, Lubomír | pdficon
213-214 [Owen, Thomas. Transformational grammar and the teacher of English] Svoboda, Aleš | pdficon
214-216 [Senn, Alfred. Handbuch der litauischen Sprache. Band I, Grammatik] Erhart, Adolf | pdficon
216-219 Mezinárodní syntaktické symposium v Brně Bauer, Jaroslav | pdficon
Page Title
[220]-225 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon