Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2007, roč. 56, č. A55

Obrázek
Rok
2007
Rok vydání
2007
ISSN
0231-7567
ISBN
978-80-210-4335-0
Stati
Page Title
[5]-18 Signum-theory in axiomatic functionalism : (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall) Bičan, Aleš | pdficon
[19]-25 K užití metriky ve fonologii Šefčík, Ondřej | pdficon
[27]-35 Jaroslav Popelas Beitrag zur Prager Sprachtypologie Vykypěl, Bohumil | pdficon
[37]-52 Indefmite and defmite tenses in Hindi : morpho-semantic aspects Bhatt, Sunil Kumar | pdficon
[53]-64 Indic √dā-/dad, √dhā-/dadh- and slavic √dā-/dad, √dē-/ded- Kostić, Svetislav | pdficon
[65]-82 Indoevropský rok (II) Blažek, Václav | pdficon
[83]-111 Tocharové : kdo byli, odkud přišli, kde žili Blažek, Václav; Schwarz, Michal | pdficon
[113]-130 On the lexicostatistic classification of the Frisian dialects Novotná, Petra; Blažek, Václav | pdficon
[131]-142 In der Falle der schwachen Phoneme : der phonologische Status der russischen unbetonten Vokale in der Akademiegrammatik von 1980 und anderen Konzeptionen Giger, Markus | pdficon
[143]-151 Bариантные формы у существительных мужского рода в Gsg, Lsg, Npl Brandner, Aleš | pdficon
[153]-167 Особенности глагольной гипонимии Volvačeva, Irina; Rudenko, Jelena | pdficon
[169]-177 Srovnávací pohled na současnou bulharskou a českou publicistickou frazeologii : (několik poznámek osmi novým frazeologickým jednotkám) Krejčí, Pavel | pdficon
[179]-189 K některým sémantickým východiskům pojmenování hněvu v češtině a němčině Zemanová, Jana | pdficon
[191]-200 Some remarks on spatial deixis in Czech : a semantic-pragmatic approach Hirschová, Milada | pdficon
[201]-218 Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů Osolsobě, Klára | pdficon
[219]-233 Mereologie českého aspektu a direkcionální předložky Dočekal, Mojmír | pdficon
[235]-246 Několik drobných poznámek k dějovým jménům Karlík, Petr | pdficon
[247]-261 Co vyčistíš, vyprat nemusíš Perissutti, Anna Maria | pdficon
[263]-280 Následkové spojovací výrazy v barokní češtině Kosek, Pavel | pdficon
[281]-294 Staročeské kupní smlouvy Bromová, Veronika | pdficon
[295]-301 Tvoření deverbálních a deadverbiálních adjektiv ve východo-moravských nářečích Hlubinková, Zuzana | pdficon
[303]-314 Přirovnání v próze Julia Zeyera Schacherl, Martin | pdficon
Kronika
Page Title
[315]-320 Karel Petráček (* 6.2.1926 Praha - † 1.7.1987 Praha) Blažek, Václav; Zemánek, Petr | pdficon
320-323 Pavel Poucha (* 29.12.1905 Vídeň - † 15.1.1986 Praha) Blažek, Václav; Schwarz, Michal | pdficon
Recenze
Page Title
325-326 [Ehlers, Klaas-Hinrich. Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945] Vykypěl, Bohumil | pdficon
326-328 [Vykypěl, Bohumil. Essais zur Prager Typologie: mit einer Bibliographia typologica Pragensis] Boček, Vít | pdficon
328-334 [Boeckx, Cedric. Linguistic minimalism: origins, concepts, methods, and aims] Awadová, Linda | pdficon
334-336 [Večerka, Radoslav; Erhart, Adolf; Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Havlová, Eva. K pramenům slov: uvedení do etymologie] Vykypěl, Bohumil | pdficon
336-339 [Studia etymologica Brunensia 3] Boček, Vít | pdficon
339-351 [Mallory, James P.; Adams, Douglas Q. The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world] Blažek, Václav | pdficon
352-353 [Erhart, Adolf. Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft] Janyšková, Ilona | pdficon
353-356 [Trubetzkoy, Nikolaj S. Russland - Europa - Eurasien: ausgewählte Schriften zur Kulturwissenschaft] Vykypěl, Bohumil | pdficon
356-360 [Parallels between Celtic and Slavic: proceedings of the first international colloquium of societas Celto-Slavica held at the University of Ulster, Coleraine, 19-21 June 2005. Edited by Séamus Mac Mathúna and Maxim Fomin] Karlíková, Marcela | pdficon
360-362 [Mayrhofer, Manfred. Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihrem Nachleben] Havlová, Eva | pdficon
362-363 [Nedomová, Zdeňka. Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou] Žaža, Stanislav | pdficon
363-364 [Vidoeski, B.; Topolińska, Z. Od istorijata na slovenskiot vokalizam] Přadková, Petra | pdficon
364-366 [Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2005] Valčáková, Pavla | pdficon
367 [Hirschová, Milada. Pragmatika v češtině] Šplíchal, Jan | pdficon
367-371 [Krčmová, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty] Bičan, Aleš | pdficon
372-376 [Späth, Andreas. Determinierung unter Defektivität des Determinierersystems: informationsstrukturelle und aspektuelle Voraussetzungen der Nominalreferenz slawischer Sprachen im Vergleich zum Deutschen] Karlík, Petr | pdficon
376-378 [Tušková, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin] Rusínová, Zdenka | pdficon
378-380 [Šlosar, Dušan. Otisky] Karlíková, Helena | pdficon
380-382 [Staročeské knihy lékařské. K vydání připravila Alena M. Černá] Šlosar, Dušan | pdficon
382-386 [Balhar, Jan et al. Český jazykový atlas 5] Hladká, Zdeňka | pdficon