A44

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1996
Ročník: 45
Číslo: A44
Rok vydání
1996
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1408-3
Stati
Title Document
Lat. saeculum und urkelt. *saitlo- | [5]–8
Havlová, Eva
PDF
Indo-European "lamb" | [9]–13
Blažek, Václav
PDF
Buchstabenzauber in der Spätantike | [15]–16
Knobloch, Johann
PDF
Miscellanea philologica et etymologica | [17]–19
Knobloch, Johann
PDF
Sémantický vývoj psl. jędrъ | [21]–23
Šarapatková, Žofie
PDF
Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso | [25]–27
Valčáková, Pavla
PDF
Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen | [29]–34
Janyšková, Ilona
PDF
Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl- | [35]–38
Karlíková, Helena
PDF
Zum Präteritum Frequentativum im Litauischen und einer Entsprechung desselben im Lettischen | [39]–46
Eckert, Rainer
PDF
Slavistische Konzeptionen von Aktionsart | [47]–57
Nübler, Norbert
PDF
Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung | [59]–70
Osolsobě, Klára
PDF
Jmenné tvary slovesné : (gerundia) | [71]–74
Romportl, Simeon
PDF
Die Aktualitätsstruktur im tschechischen Verbalsystem | [75]–89
Trost, Klaus
PDF
Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického : intenzifikace | [91]–95
Rusínová, Zdenka
PDF
Základní funkce deagentizace a dekauzativizace | [97]–104
Karlík, Petr
PDF
Determinátory neurčitosti Ø, nějaký, jakýsi | [105]–114
Perissutti, Anna Maria
PDF
Specializace spojky jak v časových větách | [115]–121
Kosek, Pavel
PDF
Фoрмы род. пад. мн. ч. существительных в совремменом русском языке : (морфологические и морфонологические соотношения окончаний) | [123]–129
Brandner, Aleš
PDF
Atlasy slovanských jazyků | [131]–142
Hladká, Zdeňka
PDF
Bibliografie
Title Document
Seznam prací Adolfa Erharta (*1926) publikovaných v letech 1987-1995 | [143]–144
PDF
Bibliografie prací Jana Balhara (* 1931) za léta 1957-1996 | 145–150
PDF
Recenze
Title Document
[Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny] | [151]–157
Žaža, Stanislav
PDF
[Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova] | 157–158
Chloupek, Jan
PDF
[Ясаи, Ласло. Лекции по глагольному виду: (специальный курс для студентов-русистов)] | 158–162
Pete, Ištván
PDF
[Moser, M. Der prädikative Instrumental: aus der historischen Syntax des Nordostslavischen: von den Anfängen bis zur petrinischen Epoche] | 162–164
Brandner, Aleš
PDF
[Mareš, František Václav. Makedonská gramatika] | 164–165
Fic, Karel
PDF
[Формирование норм русского литературного языка XVIII века: сборник статей. Под ред. В.М. Маркова] | 165–167
Brandner, Aleš
PDF
[Šaur, V. České náslovné j] | 167–168
Tomanová, Jana
PDF