Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1996, roč. 45, č. A44

Obrázek
Rok
1996
Rok vydání
1996
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1408-3
Stati
Page Title
[5]-8 Lat. saeculum und urkelt. *saitlo- Havlová, Eva | pdficon
[9]-13 Indo-European "lamb" Blažek, Václav | pdficon
[15]-16 Buchstabenzauber in der Spätantike Knobloch, Johann | pdficon
[17]-19 Miscellanea philologica et etymologica Knobloch, Johann | pdficon
[21]-23 Sémantický vývoj psl. jędrъ Šarapatková, Žofie | pdficon
[25]-27 Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso Valčáková, Pavla | pdficon
[29]-34 Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen Janyšková, Ilona | pdficon
[35]-38 Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl- Karlíková, Helena | pdficon
[39]-46 Zum Präteritum Frequentativum im Litauischen und einer Entsprechung desselben im Lettischen Eckert, Rainer | pdficon
[47]-57 Slavistische Konzeptionen von Aktionsart Nübler, Norbert | pdficon
[59]-70 Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung Osolsobě, Klára | pdficon
[71]-74 Jmenné tvary slovesné : (gerundia) Romportl, Simeon | pdficon
[75]-89 Die Aktualitätsstruktur im tschechischen Verbalsystem Trost, Klaus | pdficon
[91]-95 Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického : intenzifikace Rusínová, Zdenka | pdficon
[97]-104 Základní funkce deagentizace a dekauzativizace Karlík, Petr | pdficon
[105]-114 Determinátory neurčitosti Ø, nějaký, jakýsi Perissutti, Anna Maria | pdficon
[115]-121 Specializace spojky jak v časových větách Kosek, Pavel | pdficon
[123]-129 Фoрмы род. пад. мн. ч. существительных в совремменом русском языке : (морфологические и морфонологические соотношения окончаний) Brandner, Aleš | pdficon
[131]-142 Atlasy slovanských jazyků Hladká, Zdeňka | pdficon
Bibliografie
Page Title
[143]-144 Seznam prací Adolfa Erharta (*1926) publikovaných v letech 1987-1995 | pdficon
145-150 Bibliografie prací Jana Balhara (* 1931) za léta 1957-1996 | pdficon
Recenze
Page Title
[151]-157 [Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny] Žaža, Stanislav | pdficon
157-158 [Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova] Chloupek, Jan | pdficon
158-162 [Ясаи, Ласло. Лекции по глагольному виду: (специальный курс для студентов-русистов)] Pete, Ištván | pdficon
162-164 [Moser, M. Der prädikative Instrumental: aus der historischen Syntax des Nordostslavischen: von den Anfängen bis zur petrinischen Epoche] Brandner, Aleš | pdficon
164-165 [Mareš, František Václav. Makedonská gramatika] Fic, Karel | pdficon
165-167 [Формирование норм русского литературного языка XVIII века: сборник статей. Под ред. В.М. Маркова] Brandner, Aleš | pdficon
167-168 [Šaur, V. České náslovné j] Tomanová, Jana | pdficon