Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1954, roč. 3, č. A2

Obrázek
Rok
1954
Rok vydání
1954
Články
Page Title
[5]-17 Prostý lokál ve středobulharských památkách Bauer, Jaroslav | pdficon
[18]-31 K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín | pdficon
[32]-43 Zvláštnosti větného členění ve spisovné češtině a v nářečích Gregor, Alois | pdficon
[44]-57 Ke genesi slovesné flexe v jazycích indoevropských : glottogonická úvaha Erhart, Adolf | pdficon
[58]-66 Ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der tschechischen Germanistik Zatočil, Leopold | pdficon
[67]-80 Notes on the phonological development of the ne. pronoun she Vachek, Josef | pdficon
[81]-89 Poznámky k funkci pomlčky v anglickém interpunkčním systému Firbas, Jan | pdficon
Nekrology
Page Title
[90]-91 Profesor Emanuel Šrámek Chloupek, Jan | pdficon
91-97 Profesor Adolf Kellner Skulina, Josef | pdficon
Z prací ústavů
Page Title
[98]-104 Práce v oboru slovanské jazykovědy na Filosofické fakultě brněnské university v období 1945-1954 Skoupil, Zdeněk | pdficon
Diskuse
Page Title
[105] Překládat - nepřekládat? Gregor, Alois | pdficon
Recense a referáty
Page Title
[106]-109 [Scheller, Meinrad. Die Oxytonierung der griechischen Substantiva auf -ıα: Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät I der Universität Zürich] Bartoněk, Antonín | pdficon
109-111 [Bräuer, Herbert. Der persönliche Agens beim Passiv im Altbulgarischen] Bauerová, Marta | pdficon
111-114 [Lamprecht, Arnošt. Středoopavská nářečí] Gregor, Alois | pdficon
114-116 [Ułaszyn, Henryk. Język złodziejski] Skulina, Josef | pdficon
116-117 [Jung, Walter. Kleine Grammatik der deutschen Sprache] Masařík, Zdeněk | pdficon
Zprávy
Page Title
[118]-119 K výkladu asyndetických spojení typu stříbro-zlato Havlová, Eva | pdficon
119-121 O některých chystaných podnicích v oblasti nářečního výzkumu za hranicemi Pačesová, Jaroslava | pdficon
[122]-143 Zprávy o pracích filologických, především slavistických Gregor, Alois | pdficon