C12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1965
Ročník: 14
Číslo: C12
Rok vydání
1966
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
State and society in present-day West Germany historiography | [5]–14
Kudrna, Jaroslav
PDF
Ke Gervinovu pojetí národa a státu | [15]–31
Střítecký, Jaroslav
PDF
Možnosti dalšího vývoje diplomatiky v rámci historické medievalistiky | [33]–52
Šebánek, Jindřich
PDF
Formulář Tobiáše z Bechyně ve světle listin pražských biskupů | [53]–71
Dušková, Sáša
PDF
K otázce struktury českých měst v době předhusitské | [73]–91
Mezník, Jaroslav
PDF
Dvojí návrhy 2. poloviny 15. století na organizaci Evropy: českého krále Jiřího z Poděbrad (1458-1471) a moldavského knížete Štěpána Velkého (1457-1504) | [93]–101
Macůrek, Josef
PDF
Contribution a l'étude de la rente féodale dans l'empire Ottoman. II : (redevances féodales perçues sur le menu bétail et les pâturages et sur les moulins) | [103]–122
Kabrda, Josef
PDF
Die deutsche Bevölkerung der "Iglauer Sprachinsel" zwischen München und dem 15. März 1939 | [123]–162
Janák, Jan
PDF
Les Français sur le territoire Tchécoslovaque pendant la deuxième guerre mondiale | [163]–181
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF
Zprávy – recenze – referáty – Сообщения – рецензии – Besprechungen – Berichte
Title Document
Nové příspěvky maďarské turkologie k dějinám turecké okupace v Uhrách | [182]–186
Kabrda, Josef
PDF
[Čulinović, Ferdo. Jugoslavia izmedju dva rata. 1; 2] | 186–191
Hradečný, Pavel
PDF
[Bautier, Robert-Henri. Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des chartes] | 191–192
Vašků, Vladimír
PDF
[Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí] | 192–195
Jordán, František
PDF
Za Milošem Rejnušem | 195–196
Macůrek, Josef
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [197]–201
PDF