C1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1954
Ročník: 3
Číslo: C1
Rok vydání
1954
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Viléma Chmelaře
Ústav FF MU
Title Document
[Úvodní slovo redakce] PDF
hidden section [Obrazová příloha]
Title Document
[Obrazová příloha] PDF
Články – Статьи
Title Document
Kdy bylo Chebsko připojeno k německé říši | [9]–17
Šimek, Emanuel
PDF
Několik poznámek k otázce našeho vystěhovalectví v epoše kapitalismu | [18]–44
Šindelář, Bedřich
PDF
Politické poslání reliefu v Assyrii | [45]–53
Hrubý, Jiří
PDF
Tváře krásných madon | [54]–65
Kutal, Albert
PDF
Leoš Janáček a Polsko | [66]–78
Štědroň, Bohumír
PDF
Referáty – Критики
Title Document
Prameny k hospodářským dějinám Bulharska v době rozkladu tureckého feudalismu : (nová díla akademika N.V. Michova) | [79]–91
Kabrda, Josef
PDF
Otázka jižních Slovanů v pojetí Marxe a Engelse | [92]–100
Kabrda, Josef
PDF
Zprávy
Title Document
Tradice národních výborů : (příspěvek ke vzniku národních výborů) | [101]–104
Kolejka, Josef
PDF