C39

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1992
Ročník: 41
Číslo: C39
Rok vydání
1992
ISBN
80-210-0437-1
Poznámka
  • Sborník k slovanskému sjezdu v Bratislavě v roce 1993. Uspořádali Ivan Dorovský a Richard Pražák.
Ústav FF MU
Title Document Document
K pohanství moravských Slovanů | [7]–17
Dostál, Bořivoj
PDF PDF
Title Document Document
The Salonican brothers Constantine and Methodius and their role in development of the European Christian universe | [19]–29
Hejl, František
PDF PDF
Title Document Document
Stát a církev v Rusku v polovině XIV. století : metropolita Makarij a jeho společenskopolitické názory | [31]–41
Boček, Pavel
PDF PDF
Title Document Document
Maďarské národní hnutí a Rusko (zvláště ve 20.-40. letech 19. století) | [43]–52
Pražák, Richard
PDF PDF
Title Document Document
Slovanství (slovanofilství) ruské společnosti v první polovině 19. století | [53]–65
Kolejka, Josef
PDF PDF
Title Document Document
Jakub Malý jako historik Spojených států amerických | [67]–79
Vykoupil, Libor
PDF PDF
Title Document Document
Naše poznávání Balkánu koncem minulého století | [81]–91
Dorovský, Ivan
PDF PDF
Title Document Document
Slovanská hospodářská vzájemnost v rozporech skutků a slov | [93]–102
Nečas, Ctibor
PDF PDF
Title Document Document
Prozatímní vláda, sověty a národnostní otázka v roce 1917 : období dvojvládí | [103]–117
Goněc, Vladimír
PDF PDF