C23-24

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1976-1977
Ročník: 25-26
Číslo: C23-24
Rok vydání
1978
Ústav FF MU
hidden section Obrazová příloha
Title Document Document
Obrazová příloha PDF PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document Document
Přátelské vztahy československých a sovětských občanů v letech druhé světové války | [7]–20
Mainuš, František
PDF PDF
Národnostní otázka v programu a činnosti Komunistické strany a Československa a Komunistické internacionály : (VII. kongres KI a VII. sjezd KSČ) | [21]–40
Kolejka, Josef
PDF PDF
Zum Bild der Grossen Französischen Revolution in den Kommunistischen Parteien Frankreichs (FKP) und Deutschlands (KPD) - eine vergleichende Untersuchung | [41]–50
Berthold, Werner
PDF PDF
Historické aspekty Hegelovy právní filozofie | [51]–80
Kudrna, Jaroslav
PDF PDF
"Hon na čarodějnice" ve francouzských ženských klášterech prvé poloviny 17. století | [81]–111
Šindelář, Bedřich
PDF PDF
Die Kanzlei der böhmischen Herrscher des Přemyslidenzeitalters | [113]–119
Šebánek, Jindřich
PDF PDF
Formelsammlungen in der böhmischen königlichen Přemyslidenkanzlei | [121]–124
Dušková, Sáša
PDF PDF
Komplexní pojetí funkce zvonu v středověkých zvonových nápisech | [125]–129
Flodr, Miroslav
PDF PDF
Dubnové povstání Bulharů roku 1876
Title Document Document
[Dubnové povstání Bulharů roku 1876] | [133]
PDF PDF
Projev prof. dr. J. Hrozienčika, DrSc. | [135]–138
Hrozienčik, Jozef
PDF PDF
Апрельское восстание в Болгарии 1876 года | [139]–146
Kosev, Konstantin Dimitrov
PDF PDF
Mezinárodní ohlas dubnového povstání 1876 | [147]–155
Žečev, Nikolaj
PDF PDF
Ohlas dubnového povstání v české a slovenské veřejnosti | [157]–166
Amort, Čestmír
PDF PDF
Ohlas aprílového povstania na Slovensku | [167]–181
Hapák, Pavel
PDF PDF
Československé dokumenty o dubnovém povstání | [183]–185
Svobodová, Jana
PDF PDF
K emigrácii Bulharov na Slovensko v 18. a 19. storočí | [187]–190
Odran, Milan
PDF PDF
Jak čeští inženýři Jiří Prošek a Antonín Pelc pomáhali připravovat dubnové povstání z r. 1876 | [191]–192
Cvetler, Jiří
PDF PDF
Vztah Konstantina Jirečka k národně osvobozeneckému zápasu bulharského lidu v 70. letech 19. století | [193]–201
Dorovský, Ivan
PDF PDF
Ohlas bulharského oslobozovacieho zápasu a rusko-tureckej vojny v slovenskej literatúre | [203]–207
Koška, Ján
PDF PDF
Němečtí autoři o osvobozeneckém boji Bulharů 1875-1878 | [209]–211
Kolejka, Josef
PDF PDF
Československé dějiny v Bulharsku | [213]–223
Mančev, Krăstjo
PDF PDF
Česká a slovenská historická a literárně historická bulharistika v posledních letech (1969-1975) | [225]–231
Dorovský, Ivan
PDF PDF
Recenze, referáty, zprávy – Сообщения, рецензии – Besprechungen, Berichte
Title Document Document
K nedožitým sedmdesátinám prof. Kabrdy | [233]–235
Pražák, Richard
PDF PDF
Vědecké sympózium komise historiků ČSSR - NDR | 236
Jordán, František
PDF PDF
Vědecká konference o archívním studiu | 236–237
Vašků, Vladimír
PDF PDF
Problematika česko-slovenských vztahů v 80. a 90. letech 19. století v dosavadní české a slovenské historiografii | 237–259
Malíř, Jiří
PDF PDF
Sovětští historikové o antisovětismu v západní historiografii | 260–261
Goněc, Vladimír
PDF PDF
[Halaga, Ondrej Rodmil. Košice - Balt : Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275-1526)] | 261–263
Fišer, Rudolf
PDF PDF
[Heiss, Gernot. Politik und Ratgeber der Königin Maria von Ungarn in den Jahren 1521-1531] | 264–265
Balcárek, Pavel
PDF PDF
[Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 4, 1260-1276] | 265–266
Dušková, Sáša
PDF PDF