Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1998, roč. 47, č. B45

Obrázek
Rok
1998
Rok vydání
1998
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-1994-8
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[5]-17 Problém rozumění a transcendentálnf fenomenologie E. Husserla Hroch, Jaroslav | pdficon
[19]-26 L'intellect et la volonté : la théorie pure du droit et la raison Éuropéenne Horák, Petr | pdficon
[27]-32 Sociálne hodnotenie techniky Stekauerová, Ľubov | pdficon
[33]-36 Obraz českých dějin u Voltaira Holzbachová, Ivana | pdficon
[37]-46 Nesmělá pouť za kulturou "posledního člověka" Dokulil, Miloš | pdficon
[47]-54 Platón o duši Petrželka, Josef | pdficon
[55]-61 Pascalova antropologie Jurečka, Richard | pdficon
[63]-67 Pojmy a ekonomie Niederle, Rostislav | pdficon
K problému informace
Page Title
[69]-74 Informace jako potenciální kategorie filosofie Šmajs, Josef | pdficon
[75]-81 Informace jako psychofyziologický jev a proces Cejpek, Jiří | pdficon
[83]-86 Poznámka ke sporu o genetickou a epigenetickou informaci : historicko-metodologická perspektiva Sekerák, Jiří | pdficon
[87]-89 Úvaha o informaci a jejím významu Lajkep, Tomáš | pdficon
[91]-94 Tradice jako sociální informace Zouhar, Jan | pdficon
Zprávy
Page Title
[95]-96 Josef Šmajs má starosti : (k šedesátinám) Krob, Josef | pdficon
[97]-102 Agora filosofů zbavená Brázda, Radim | pdficon
[103]-106 Synergetika - formování obrazu světa Veselý, Karel | pdficon
Recenze
Page Title
[107]-109 [Forschner, Maximilian. Über das Handeln im Einklang mit der Natur: Grundlagen ethischer Verständigung] Holzbachová, Ivana | pdficon
109-111 [Fajkus, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy] Holzbachová, Ivana | pdficon
111-113 [Głombik, Czesław. Impulsy i zbliżenia: siedem szkiców z dziejów czesko-polskich kontaktów filozoficznych] Navrátilová, Svatava | pdficon
113 [Dębowski, J.; Gawor, L.; Jedynak, S.; Kosior, K.; Zdybel, J.; Zdybel, L. Mała encyklopedia filozofii] Zouhar, Jan | pdficon
113-114 [Dennett, Daniel Clement. Druhy myslí: k pochopení vědomí] Dokulil, Miloš | pdficon
115-116 [Popper, Karl Raimund. Knowledge and the body-mind problem: in defence of interaction] Dokulil, Miloš | pdficon
116-118 [Král, Miloslav. Kam směřuje civilizace?: věda a proměna lidské skutečnosti] Šmajs, Josef | pdficon