Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1994, roč. 43, č. B41

Obrázek
Rok
1994
Rok vydání
1995
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-1069-X
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[7]-12 Evropský dům jako budova a domov : (od partikularismu k emergentnímu univerzalismu) Nový, Lubomír | pdficon
[13]-18 Hledání počátku v dějinách a současnosti kosmologie Krob, Josef | pdficon
[19]-39 Dvě varianty pojetí společnosti, jednotlivce a etiky v raném pozitivismu : (první část) Hlavoň, Karel | pdficon
[41]-47 Obstojí předpoklad etiky jako vědy logicky? Dokulil, Miloš | pdficon
[49]-56 Věda a filozofie Holzbachová, Ivana | pdficon
[57]-63 K počátkům strukturálního pojetí historismu : (Troeltsch a Mannheim) Kudrna, Jaroslav | pdficon
[65]-72 Johann Huizinga o kultuře Petrželka, Josef | pdficon
[73]-82 Michel Foucault Horák, Petr | pdficon
K dějinám české filozofie 20. století
Page Title
[83]-92 Brněnská škola právní a normativní teorie Boháčková, Renata | pdficon
[93]-102 Jindřich Kohn - českožidovský humanisticko-ekumenický myslitel Vyskočil, Josef | pdficon
[103]-107 S myslí otevřenou, se srdcem dokořán Kozák, Jan Blahoslav | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[109]-110 [Nolte, Ernst. Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert: von Max Weber bis Hans Jonas] Holzbachová, Ivana | pdficon
110-111 [Ferro, Marc. L'histoire sous surveillance] Holzbachová, Ivana | pdficon
111-112 [Náboženství v českém myšlení - první polovina 20. století: konf. Brno 14.-15. října 1992] Holzbachová, Ivana | pdficon
112-115 [Blanke, Horst Walter. Historiographiegeschichte als Historik] Kudrna, Jaroslav | pdficon
115-117 [Cacciatore, Guiseppe. Storicismo problematico e metodo critico] Kudrna, Jaroslav | pdficon
117-118 [Weischedel, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie. Překlad Jiří Horák] Cetl, Jiří | pdficon
118-120 [Rosmini, Antonio. The philosophy of right. Vol. 1, The essence of right ; Rosmini, Antonio. The philosophy of right. Vol. 2, Rights of the Individual ; Cleary, Denis. A. Rosmini: introduction to his life and teaching] Vojta, Jakub | pdficon
120-121 [Sobotka, Milan. Stati k Hegelově Fenomenologii a Filozofii práva] Zouhar, Jan | pdficon