B54

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 2007
Ročník: 56
Číslo: B54
Rok vydání
2007
ISSN
0231-7664
ISBN
978-80-210-4384-8
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
Metafyzika a ovládnutí přírody v myšlení Rogera Bacona | [5]–17
Mensching, Günther
PDF
Společnost očima Emila Durkheima | [19]–32
Holzbachová, Ivana
PDF
T.G. Masaryk a F.X. Šalda | [33]–39
Zouhar, Jan
PDF
Jonathan Culler a neopragmatismus | [41]–53
Funda, Ondřej
PDF
Ke Světovému dni filosofie
Title Document
V závětří národního státu | [55]–63
Horyna, Břetislav
PDF
Kudy létá sova | [65]–73
Brázda, Radim
PDF
Rozhledy
Title Document
Jednota bratrská - 550 let | [75]–84
Svoboda, Jiří
PDF
Konference o strukturalismu a historismu v roce 1968 | [85]–90
Zouhar, Jan
PDF
K funkci obyčejného a vědeckého poznání | [91]–102
Šmajs, Josef
PDF
Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě | [103]–108
Jemelka, Petr
PDF
Recenze
Title Document
[Gauchet, Marcel. Dějinný úděl: hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem] | [109]–110
Holzbachová, Ivana
PDF
[Weinberg, Steven. Tváří v tvář: věda a její intelektuální protivníci] | 110–111
Holzbachová, Ivana
PDF
[Holzbachová, Ivana a kol. Filozofie dějin: problémy a perspektivy] | 111–112
Šuch, Juraj
PDF
[Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie] | 112–115
Horyna, Břetislav
PDF
[Otisk, Marek. Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi] | 115–117
Horyna, Břetislav
PDF
[Kožmín, Zdeněk; Kožmínová, Drahomíra. Zvětšeniny z Komenského] | 117
Zouhar, Jan
PDF