Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2006, roč. 55, č. X9

Obrázek
Rok
2006
Rok vydání
2006
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3987-6
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-9 O životě a smrti alebo reflexia o jave v stratégii autora Žemberová, Viera | pdficon
[11]-28 Устанички свијeт, свјeдочењe и прича проте Матејe Ненадовића Maksimović, Goran | pdficon
[29]-39 "Sonety" Adama Mickiewicza w przekładach Vladimíra Holana Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[41]-49 Dramata Mariny Cvetajevové Kšicová, Danuše | pdficon
[51]-58 Polaka ojczyzna i wiara Štěpán, Ludvík | pdficon
[59]-66 Формы и деформации эротической тематики в русской литературе советского периода (I) Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[67]-77 Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej Bernacki, Marek | pdficon
[79]-84 "Mlčení" Leonida Andrejeva jako zkouška modelů světa Dohnal, Josef | pdficon
[85]-93 "Slavismy a antislavismy za jara národů" Franka Wollmana: analýzy a přesahy Pospíšil, Ivo | pdficon
[95]-107 Wolandova rehabilitace, dekonstrukce mýtu o ďáblu Franta, Vladimír | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[109]-124 R.M. Rilke v česko-slovenských souvislostech : (poznámky k období první poloviny dvacátého století) Kučera, Petr | pdficon
[125]-128 Recepcia románu Maxima Gorkého Matka na Slovensku Kováčová, Marta | pdficon
[129]-133 Literárněvědná lexikografie a slovníky literárněvědných termínů Pospíšil, Ivo | pdficon
[135]-141 Recepce srbské a černohorské literatury u nás a na Slovensku v posledním desetiletí Dorovský, Ivan | pdficon
[143]-153 F.I. Ťutčev jako předchůdce ruské moderny Kšicová, Danuše | pdficon
[155]-170 Problém tzv. cestopisu: statika/dynamika prostoru a lidská existence Pospíšil, Ivo | pdficon
[171]-175 Identita v regionu - identita v Evropě Štěpán, Ludvík | pdficon
[177]-179 Barokní bádání na přelomu století Pospíšilová, Věra | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[181] Životní jubileum Jany Jelínkové Pospíšil, Ivo | pdficon
[183]-184 Dvacetiletí od odchodu Jaroslava Mandáta Pospíšil, Ivo | pdficon
Workshop : česko-slovinský blok : Metodologické problémy současné literární vědy ve světle česko-slovinských vztahů
Page Title
[185] Metodologické problémy současné literární vědy ve světle česko-slovinských vztahů Pospíšil, Ivo | pdficon
[187]-194 Koncepti primerjalne literature in srednjeevropski prostor Škulj, Jola | pdficon
[195]-205 Kulturni spomin in literarni žanri: primer slovenskega soneta Juvan, Marko | pdficon
[207]-215 Tekstualna tradicija in elektronski medij: od digitalne slikovne reprodukcije do znanstvenokritične izdaje Dović, Marijan | pdficon
[217]-231 Omembe Josefa Dobrovskega v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem v letih 1810-1818 Vidmar, Luka | pdficon
[233]-245 K meziliterárním souvislostem Murkovy komparativní interpretace Jana Kollára : (srovnávací literární dějiny jako modelový konstrukt mezi slavistikou a národní filologií) Zelenka, Miloš | pdficon
[247]-256 Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju slovenski in češki metodološki pristopi k posredovanju besedil Ogrin, Matija; Erjavec, Tomaž | pdficon
[257]-265 Vojna kot metafora : Vitomil Zupan, Menuet za kitaro : (na petindvajset strelov) Jensterle-Doležalová, Alenka | pdficon
[267]-270 Slovinská literární věda: několik problémových okruhů a poznámek Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[271]-273 Fundamentální německá práce o Hryhoriji Skovorodovi z hlediska ontologické poetiky Pospíšil, Ivo | pdficon
273 Termín a/alebo metafora? Brtková, Kamila | pdficon
274-275 Ruská literatura: literární bytí a bytí literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
276-277 Folkloristika ve Slovinsku Jensterle-Doležalová, Alenka | pdficon
277-280 Po Kalliopé i múza Meleté Štěpán, Ludvík | pdficon
280-284 Romantická ironie v ruské literatuře Pospíšil, Ivo | pdficon
284-285 Крупные достижения венгерского литературоведения Kšicová, Danuše | pdficon
285-287 Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii Petrus, Pavol | pdficon
287-288 Nové uchopení ukrajinské krásné literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
288-289 Výbor z maďarské poezie Pražák, Richard | pdficon
289-291 Od moderny k postmoderně Klein, Pavel | pdficon
291-294 K problémom a rozpätiu (aktuálneho) slavistického výskumu Žemberová, Viera | pdficon
294-296 Horynovy Dějiny rané německé romantiky a jejich významy Pospíšil, Ivo | pdficon
296-298 Sonda do Brjusovovy novelistiky Kšicová, Danuše | pdficon
298-299 Druhý sborník o slovanství na Slovensku Šaur, Josef | pdficon
300-302 Přehled polské meziválečné prózy Štěpán, Ludvík | pdficon
302-309 Tři radikální ruské knihy Pospíšil, Ivo | pdficon
310 Monografie k vlastním osmdesátinám Kšicová, Danuše | pdficon
311-312 Návrat ke zdrojům pro poučení Dorovský, Ivan | pdficon
313-314 Ruská literatura a svět Pospíšil, Ivo | pdficon
314-315 Dějiny polské literatury v přehledu Faber, Jan | pdficon
315-316 Alternativy dějin a člověka Šaur, Josef | pdficon
316-317 Slovo a tvar jako předmět srovnávacího bádání Kšicová, Danuše | pdficon
317-319 Příspěvek k poznání slovenského romantismu Pokorný, Milan | pdficon
319-320 K padesátiletí rusistiky v Prešově Šaur, Josef | pdficon
320-322 Nově o překladu Kšicová, Danuše | pdficon
322-323 "Světopolák" z Guatemaly Przybylski, Michal | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[325] Poněkud schematická studie Pospíšil, Ivo | pdficon
[325]-326 O makedonsko-českých kulturních stycích Dorovský, Ivan | pdficon
326-327 Potřebná edice o ruském myšlení Pospíšil, Ivo | pdficon
327 Nově o Michailu Bulgakovovi Kšicová, Danuše | pdficon
328-329 Stopy velkého člověka Štěpán, Ludvík | pdficon
329 Návrat etiky a filozofie do literárněvědného bádání Pospíšil, Ivo | pdficon
330 Majority a minority v literatuře a v jazyce Dorovský, Ivan | pdficon
330-331 Slovinský slavistický kongres a slavistika Zelenka, Miloš | pdficon
332 Šolochov stokrát jinak Pospíšil, Ivo | pdficon
332 O českém baroku v Maďarsku Štěpán, Ludvík | pdficon
333 Pokus a ideologicko-areálový sborník rusko-polské provenience Pospíšil, Ivo | pdficon
333-335 VI. mezinárodní balkanistické sympozium v Brně Hladký, Ladislav; Štěpánek, Václav | pdficon
335-336 Od jedinečného k obecnému Pokorný, Milan | pdficon
336 Věčné problémy teorie a praxe literární historie Pospíšil, Ivo | pdficon
336-337 Jiří Wolker bulharsky Dorovský, Ivan | pdficon
337-338 Cesty (z) ruské emigrace: Boris de Schloezer Pospíšil, Ivo | pdficon
338-339 Umění, svět, tradice, současnost Štěpán, Ludvík | pdficon
339-340 O literárním romantismu Pospíšil, Ivo | pdficon
340-341 Chvála Miłosze Przybylski, Michal | pdficon
341 Pro poznání lužickosrbské kultury a literatury Štěpán, Ludvík | pdficon
341-342 Havlíčkovy Obrazy z Rus očima švýcarské rusistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
342 Čtvrté polské a slovenské Kontakty Štěpán, Ludvík | pdficon
343 Hlavní téma: Lužice Pospíšil, Ivo | pdficon
343-344 Dvakrát k výročí české polonistiky Štěpán, Ludvík | pdficon
Dokumenty Mezinárodního komitétu slavistů
Page Title
345-347 Протокол второго заседания Президиума Международного славистического комитета | pdficon
348-349 XIV Международный конгресс славистов Македония - 2008 | pdficon