Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2003, roč. 52, č. X6

Obrázek
Rok
2003
Rok vydání
2003
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3086-0
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-16 Генологически-герменевтическая рефлексия, методологическая основа искусства современного литературоведения Mikulášek, Miroslav | pdficon
[17]-29 Proměny struktury prozaického textu : (polská próza v počatcích modernismu) Štěpán, Ludvík | pdficon
[31]-37 Эротика и литература русского модернизма Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[39]-46 Některé zvláštnosti postmodernismu v srbské literatuře Dorovský, Ivan | pdficon
[47]-56 Proletársky humanizmus a sakrálna estetika : (na pozadí žánru rozprávky v románe Matka) Kováčová, Marta | pdficon
[57]-69 Alexandr Afanasjevič Potebňa : vnitřní a vnější forma jako cesta k pochopení tvorby modelu světa Dohnal, Josef | pdficon
[71]-79 Žánrový charakter Kalinčiakovej novelistiky : (romantická historická novela) Hvišč, Jozef | pdficon
[81]-91 Kořeny ruského románu v 18. století : (ke koncepci V.V. Sipovského a dalších) Pospíšil, Ivo | pdficon
[93]-100 Pochwała niezależności myśli, czyli, Szkic do portretu Juliana Kornhausera (w dwudziestopięciolecie Jego pracy naukowej i trzydziestolecie krytyczno-literackiej) Janaszek-Ivaničková, Halina | pdficon
Josef Hrabák: 90
Page Title
[101]-108 Hrabákovo pojetí literární komparatistiky Dorovský, Ivan | pdficon
[109]-120 Hrabákovo "Čtení o románu" a souvislosti románové teorie Pospíšil, Ivo | pdficon
[121]-129 Poetika Cestopisů do Svaté země : (Putování Daniilovo a Buninovy cestovní črty Stín ptáka) Kšicová, Danuše | pdficon
[131]-137 Typologie vypravěčských žánrů : (na pozadí úvah Josefa Hrabáka o žánrech) Štěpán, Ludvík | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[139]-150 Úloha Slovanského ústavu pri budovaní českej medzivojnovej slovakistiky Zelenková, Anna | pdficon
[151]-156 Šestero poznámek k úskalím současné literární vědy : (k některým rysům současné vědy o literatuře) Pospíšil, Ivo | pdficon
[157]-160 Fenomén (nejen polské) současnosti: slovníky Štěpán, Ludvík | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[161]-162 Pilíř brněnské slavistiky a polonistiky : (k nedožitým devadesátinám Jiřího Krystýnka) Pospíšil, Ivo | pdficon
[163]-164 Tři tematické okruhy brněnského polonisty : (pětasedmdesátiny Jarmila Pelikána) Štěpán, Ludvík | pdficon
[165]-175 Pohled na literaturu ze dvou stran : (k životnímu jubileu Ludvíka Štěpána) Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[177]-179 Hořkosladký úděl zprostředkovatelů Pospíšil, Ivo | pdficon
179-181 Současnost a budoucnost literární historie Blažková, Soňa | pdficon
182-183 Kronika ruské emigrace Kšicová, Danuše | pdficon
183-185 Monografie o Hryhoriji Skovorodovi a obecné otázky ukrajinskosti Pospíšil, Ivo | pdficon
186-187 Česká literatura v Americe Zelenka, Miloš | pdficon
187-188 Různé aspekty ikonosféry Pospíšil, Ivo | pdficon
189-190 Slavistika a komparatistika Blažková, Soňa | pdficon
190-191 Новая монография о Владимире Набокове Kšicová, Danuše | pdficon
191-192 Szegedské (segedínské) centrum maďarské slavistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
192-194 Sociologie literatury Karla Krejčího Měšťan, Antonín | pdficon
194-195 V labyrintu literárněvědné metodologie, teorie, komparatistiky a slavistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
195-197 Polské pohledy na ruskou a lužickosrbskou literaturu Štěpán, Ludvík | pdficon
197-199 Hlubinný průřez třemi jihoslovanskými literaturami a jeden eufemismus Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[201]-202 Polsko-české literární souvislosti Pospíšil, Ivo | pdficon
202-203 Literatur mit dem Davidsstern Drews, Peter | pdficon
203 Odvaha předvýzkumu (druhý pokus) Cigánek, Jan | pdficon
204 Literatura, člověk a přesahy Pospíšil, Ivo | pdficon
204-205 Průřez polskou literární teorií Štěpán, Ludvík | pdficon
205-206 Problémy s parodií Pospíšil, Ivo | pdficon
206-208 Tri hrvatska slavistička kongresa : (retrospektiva) Sesar, Dubravka | pdficon
208 Výročí Marie Koutné Pospíšil, Ivo | pdficon
208 O tvůrcích spjatých s Olomoucí Štěpán, Ludvík | pdficon
208-210 Literární Nitra: inspirace a zamyšlení Pospíšil, Ivo | pdficon
210-211 Nitranský tým - tentokrát v anglisticko-amerikanistické režii Pospíšil, Ivo | pdficon