X3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Rok: 2000
Ročník: 49
Číslo: X3
Rok vydání
2000
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-2343-0
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Puškinovo dílo u Bulharů a Makedonců | [5]–13
Dorovský, Ivan
PDF
Zawsze przez tłum znienawidzony - artysta i sztuka w oczach czeskich dekadentów | [15]–28
Gawarecka, Anna
PDF
О некоторых специфических чертах развития русской литературы | [29]–41
Pospíšil, Ivo
PDF
Role neverbální komunikace v interpretaci literárního díla | [43]–53
Dohnal, Josef
PDF
Хроника нечеловеческого переживания : (Василь Барка и его роман "Желтый князь") | [55]–62
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Nečekané návraty : (vliv společenské a politické situace na tvar polské literatury osmdesátých let) | [63]–75
Štěpán, Ludvík
PDF
Materiály – Materials – Materiale – Материалы
Title Document
Ohlasy 200. výročí narození A.S. Puškina | [77]–81
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruský verš a počítačové systémy | [91]–95
Filipová, Helena
PDF
Ukrajinská literatura ve světovém kontextu
Title Document
Pohled na Ivana Kotljarevského ve světových souvislostech | [83]–84
Pospíšil, Ivo
PDF
Originální pohled na modernismus | 85–87
Pospíšil, Ivo
PDF
Pohled na modernismus přes hranice proudů a vlivů | 87–89
Štěpán, Ludvík
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Jubileum Krystyny Kardyni-Pelikánové | [97]–99
Štěpán, Ludvík
PDF
Miroslav Mikulášek sedmdesátiletý | [101]–108
Pospíšil, Ivo
PDF
Ivan Dorovský má pětašedesát | [109]–112
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Odkrývání staronových témat : futurismus, Pasternak, spisovatel a sebevražda, Němci v Rusku | [113]–114
Pospíšil, Ivo
PDF
Dějiny literatur západních a jižních Slovanů | 114–116
Dorovský, Ivan
PDF
První monografie o Jiřím Haussmannovi | 116–117
Kšicová, Danuše
PDF
Biografická práce o Jánu Kalinčiakovi | 117–118
Štěpán, Ludvík
PDF
Slovník charvátské literatury | 118–119
Dorovský, Ivan
PDF
Литература и художественная культура | 120–121
Pospíšil, Ivo
PDF
Translatologická srovnání | 122–123
Dohnal, Josef
PDF
Skici k dějinám nejnovější polské literatury | 123–124
Štěpán, Ludvík
PDF
Průvodce a průhled Nabokovem | 124–125
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Dvě mezinárodní vědecké konference v Polsku | [127]–128
Dohnal, Josef
PDF
Básník města věčného svátku | 128–129
Dorovský, Ivan
PDF
Invence a problémy: literárněvědná terminologie | 129–130
Pospíšil, Ivo
PDF
Erotika a smrt v podání Michaila Arcybaševa | 130–131
Kšicová, Danuše
PDF
Romantismus v české a polské literatuře | 131–132
Štěpán, Ludvík
PDF
Objevování českého literárního baroka : skrytá výzva slavistice | 132–133
Pospíšil, Ivo
PDF
Poslední desetiletí v české a polské literatuře | 133–134
Štěpán, Ludvík
PDF