Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1999, roč. 13, č. Sonderheft

Obrázek
Název čísla
50 Jaar Neerlandistiek in Moravie
50 let nederlandistiky na Moravě
Rok
1999
Rok vydání
1999
ISSN
1211-4979
ISBN
80-210-2055-5
Poznámka
  • Tematické číslo Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 13 (1999) vyšlo v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada R, germanistická jako číslo R4 Sonderheft. Obsahuje příspěvky z kongresu Padesát let nederlandistiky na Moravě v tisíceliteých vztazích mezi Moravou a Nizozemím, který se konal 23.-26. října 1997 v Brně a Olomouci.
  • Redactie/redakce Leopold R. G. Decloedt, Wilken W. K. H. Engelbrecht, Kateřina Málková
hidden section [Ilustrace]
Page Title
[6-7] [Ilustrace] Lepková, Kateřina | pdficon
hidden section Voorwoord
Page Title
[13]-15 Voorwoord Decloedt, Leopold; Engelbrecht, Wilken | pdficon
hidden section Předmluva
Page Title
[17]-19 Předmluva Decloedt, Leopold; Engelbrecht, Wilken | pdficon
Page Title
[21]-22 Toespraak van Eduard Schmidt (rector van de Masaryk Universiteit te Brno) ter gelegenheid van de opening van het congres 50 jaar neerlandistiek in Moravië in duizend jaar betrekkingen met de Lage Landen op 23 oktober 1997 Schmidt, Eduard | pdficon
Page Title
[23]-24 Projev Eduarda Schmidta (rektora Masarykovy univerzity v Brně) ku příležitosti zahájení kongresu "Padesát let moravské nederlandistiky v tisíciletých vztazích mezi Moravou a Nizozemím" dne 23. října 1997 Schmidt, Eduard | pdficon
Page Title
[25]-29 Toespraak van Greetje van den Bergh (algemeen-secretaris van de Nederlandse Taalunie) ter gelegenheid van de opening van het congres 50 jaar neerlandistiek in Moravië in duizend jaar betrekkingen met de Lage Landen op 23 oktober 1997 Bergh, Greetje van den | pdficon
Page Title
[31]-34 Projev Greetje van den Berghové (hlavní tajemnice Nizozemské jazykové unie) ku příležitosti zahájení kongresu "Padesát let moravské nederlandistiky v tisíciletých vztazích mezi Moravou a Nizozemím" dne 23. října 1997 Bergh, Greetje van den | pdficon
Neerlandistiek – afrikanistiek – frisistiek
Page Title
[36] [Ilustrace] Lepková, Kateřina | pdficon
[39]-49 Neerlandistiek in Midden– en Oost–Europa Van Uffelen, Herbert | pdficon
[51]-60 Nederlandistika ve střední a východní Evropě Van Uffelen, Herbert | pdficon
[61]-66 Brno: een stad waar het Nederlands thuis is Decloedt, Leopold | pdficon
[67]-71 Brno: město, kde se nizozemština cítí doma Decloedt, Leopold | pdficon
[73]-83 Olomouc op de drempel van de magisterstudie Engelbrecht, Wilken | pdficon
[85]-94 Olomouc na prahu magisterského studia Engelbrecht, Wilken | pdficon
[95]-102 Nederlands en Afrikaans Deudney, Edna | pdficon
[103]-109 Nizozemština a afrikánština Deudney, Edna | pdficon
[111]-123 Het Fries en het Nederlands : enkele aspecten van de taal, de taalsituatie en de taalstudie Gorter, Durk | pdficon
[125]-136 Fríština a nizozemština : jednotlivé aspekty jazyka, jazyková situace a studium jazyka Gorter, Durk | pdficon
Historische banden
Page Title
[138] Jan Amos Komenský [ilustrace] Lepková, Kateřina | pdficon
[141]-150 Tsjechen, Nederlanders en hun vaderlandse geschiedenis Renner, Hans | pdficon
[151]-159 Češi, Nizozemci a jejich národní dějiny Renner, Hans | pdficon
[161]-173 "Onder den glimpigen naam van de Boheemse en Moravische kerk" : de acceptatie van de herrnhutters in de Nederlanden als Moravische Broeders Peucker, Paul M. | pdficon
[175]-186 "Pod zářivým jménem české a moravské církve" : přijmutí ochranovských v Nizozemí jako moravských bratrů Peucker, Paul M. | pdficon
[187]-200 Nederlandse jezuïeten aan de wieg van de Moravische universiteiten Vercruysse, Jos | pdficon
[201]-213 Nizozemští jezuité u zrodu moravských univerzit Vercruysse, Jos | pdficon
Literaire contacten
Page Title
[214] [Ilustrace] Lepková, Kateřina | pdficon
[217]-226 Het beeld van de Tsjechische literatuur in Nederland Mercks, Kees | pdficon
[227]-244 Obraz české literatury v Nizozemí Mercks, Kees | pdficon
[245]-267 "Dat hopeloze stadje hier" : Olomouc als bakermat van Aimé van Santens Kafka-visie Bokhove, Niels | pdficon
[269]-290 "To zdejší beznadějné městečko" : Olomouc jako kolébka Aimé van Santenovy kafkovské vize Bokhove, Niels | pdficon
[291]-295 Hella S. Haasse - een portret Decloedt, Leopold | pdficon
[297]-301 Hella S. Haasseová - portrét Decloedt, Leopold | pdficon
[303]-308 Charlotte Sophie Bentinck en andere 18de-eeuwse ontmoetingen Groningen, Regine J. van | pdficon
[309]-314 Charlotte Sophie Bentincková a další setkání s 18. stoletím Groningen, Regine J. van | pdficon
[315]-318 Charlotte Sophie Bentinck Haasse, Hella S. | pdficon
[319]-322 Charlotte Sophie Bentincková Haasse, Hella S. | pdficon
[323]-327 Heren van de thee Haasse, Hella S. | pdficon
[329]-332 Čajoví páni Haasse, Hella S. | pdficon
[333] [Gedicht uit "Adagio"] Timmermans, Felix | pdficon
[335]-337 Inleidende opmerkings by die drama van Reza de Wet Van Coller, Hendrik Petrus | pdficon
[339]-341 Úvodní poznámky k dramatu Rezy de Wetové Van Coller, Hendrik Petrus | pdficon
[343]-345 Drie susters II De Wet, Reza | pdficon
[347]-348 Tři sestry II De Wet, Reza | pdficon
Ter informatie
Page Title
[352] [Ilustrace] Lepková, Kateřina | pdficon
[353] De Nederlandse Taalunie : appendix 1 | pdficon
[355] Nizozemská jazyková unie : příloha 1 | pdficon
[357] Het Prins Bernhard Fonds : appendix 2 | pdficon
[359] Nadace prince Bernharda : příloha 2 | pdficon
[361-363] De Orde van den Prince : appendix 3 Bostoen, Karel; Cools, Karel | pdficon
[365]-366 Řád prince : příloha 3 Bostoen, Karel; Cools, Karel | pdficon
[367]-368 ANV-Visser-Neerlandiaprijs : appendix 4 | pdficon
[369]-370 Cena Visser-Neerlandia : příloha 4 | pdficon
[375]-379 Deelnemers : appendix 7 | pdficon
[381]-383 Auteurs : appendix 8 | pdficon
[385]-387 Autoři : příloha 8 | pdficon