Sonderheft

Title: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
Rok: 1999
Ročník: 13
Číslo: Sonderheft
Název čísla
50 Jaar Neerlandistiek in Moravie
50 let nederlandistiky na Moravě
Rok vydání
1999
ISSN
1211-4979
ISBN
80-210-2055-5
Poznámka
  • Tematické číslo Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 13 (1999) vyšlo v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada R, germanistická jako číslo R4 Sonderheft. Obsahuje příspěvky z kongresu Padesát let nederlandistiky na Moravě v tisíceliteých vztazích mezi Moravou a Nizozemím, který se konal 23.-26. října 1997 v Brně a Olomouci.
  • Redactie/redakce Leopold R. G. Decloedt, Wilken W. K. H. Engelbrecht, Kateřina Málková
hidden section [Ilustrace]
Title Document
[Ilustrace] | [6–7]
Lepková, Kateřina
PDF
hidden section Voorwoord
Title Document
Voorwoord | [13]–15
Decloedt, Leopold; Engelbrecht, Wilken
PDF
hidden section Předmluva
Title Document
Předmluva | [17]–19
Decloedt, Leopold; Engelbrecht, Wilken
PDF
Title Document
Toespraak van Eduard Schmidt (rector van de Masaryk Universiteit te Brno) ter gelegenheid van de opening van het congres 50 jaar neerlandistiek in Moravië in duizend jaar betrekkingen met de Lage Landen op 23 oktober 1997 | [21]–22
Schmidt, Eduard
PDF
Title Document
Projev Eduarda Schmidta (rektora Masarykovy univerzity v Brně) ku příležitosti zahájení kongresu "Padesát let moravské nederlandistiky v tisíciletých vztazích mezi Moravou a Nizozemím" dne 23. října 1997 | [23]–24
Schmidt, Eduard
PDF
Title Document
Toespraak van Greetje van den Bergh (algemeen-secretaris van de Nederlandse Taalunie) ter gelegenheid van de opening van het congres 50 jaar neerlandistiek in Moravië in duizend jaar betrekkingen met de Lage Landen op 23 oktober 1997 | [25]–29
Bergh, Greetje van den
PDF
Title Document
Projev Greetje van den Berghové (hlavní tajemnice Nizozemské jazykové unie) ku příležitosti zahájení kongresu "Padesát let moravské nederlandistiky v tisíciletých vztazích mezi Moravou a Nizozemím" dne 23. října 1997 | [31]–34
Bergh, Greetje van den
PDF
Neerlandistiek – afrikanistiek – frisistiek
Title Document
[Ilustrace] | [36]
Lepková, Kateřina
PDF
Neerlandistiek in Midden– en Oost–Europa | [39]–49
Van Uffelen, Herbert
PDF
Nederlandistika ve střední a východní Evropě | [51]–60
Van Uffelen, Herbert
PDF
Brno: een stad waar het Nederlands thuis is | [61]–66
Decloedt, Leopold
PDF
Brno: město, kde se nizozemština cítí doma | [67]–71
Decloedt, Leopold
PDF
Olomouc op de drempel van de magisterstudie | [73]–83
Engelbrecht, Wilken
PDF
Olomouc na prahu magisterského studia | [85]–94
Engelbrecht, Wilken
PDF
Nederlands en Afrikaans | [95]–102
Deudney, Edna
PDF
Nizozemština a afrikánština | [103]–109
Deudney, Edna
PDF
Het Fries en het Nederlands : enkele aspecten van de taal, de taalsituatie en de taalstudie | [111]–123
Gorter, Durk
PDF
Fríština a nizozemština : jednotlivé aspekty jazyka, jazyková situace a studium jazyka | [125]–136
Gorter, Durk
PDF
Historische banden
Title Document
Jan Amos Komenský [ilustrace] | [138]
Lepková, Kateřina
PDF
Tsjechen, Nederlanders en hun vaderlandse geschiedenis | [141]–150
Renner, Hans
PDF
Češi, Nizozemci a jejich národní dějiny | [151]–159
Renner, Hans
PDF
"Onder den glimpigen naam van de Boheemse en Moravische kerk" : de acceptatie van de herrnhutters in de Nederlanden als Moravische Broeders | [161]–173
Peucker, Paul M.
PDF
"Pod zářivým jménem české a moravské církve" : přijmutí ochranovských v Nizozemí jako moravských bratrů | [175]–186
Peucker, Paul M.
PDF
Nederlandse jezuïeten aan de wieg van de Moravische universiteiten | [187]–200
Vercruysse, Jos
PDF
Nizozemští jezuité u zrodu moravských univerzit | [201]–213
Vercruysse, Jos
PDF
Literaire contacten
Title Document
[Ilustrace] | [214]
Lepková, Kateřina
PDF
Het beeld van de Tsjechische literatuur in Nederland | [217]–226
Mercks, Kees
PDF
Obraz české literatury v Nizozemí | [227]–244
Mercks, Kees
PDF
"Dat hopeloze stadje hier" : Olomouc als bakermat van Aimé van Santens Kafka-visie | [245]–267
Bokhove, Niels
PDF
"To zdejší beznadějné městečko" : Olomouc jako kolébka Aimé van Santenovy kafkovské vize | [269]–290
Bokhove, Niels
PDF
Hella S. Haasse - een portret | [291]–295
Decloedt, Leopold
PDF
Hella S. Haasseová - portrét | [297]–301
Decloedt, Leopold
PDF
Charlotte Sophie Bentinck en andere 18de-eeuwse ontmoetingen | [303]–308
Groningen, Regine J. van
PDF
Charlotte Sophie Bentincková a další setkání s 18. stoletím | [309]–314
Groningen, Regine J. van
PDF
Charlotte Sophie Bentinck | [315]–318
Haasse, Hella S.
PDF
Charlotte Sophie Bentincková | [319]–322
Haasse, Hella S.
PDF
Heren van de thee | [323]–327
Haasse, Hella S.
PDF
Čajoví páni | [329]–332
Haasse, Hella S.
PDF
[Gedicht uit "Adagio"] | [333]
Timmermans, Felix
PDF
Inleidende opmerkings by die drama van Reza de Wet | [335]–337
Van Coller, Hendrik Petrus
PDF
Úvodní poznámky k dramatu Rezy de Wetové | [339]–341
Van Coller, Hendrik Petrus
PDF
Drie susters II | [343]–345
De Wet, Reza
PDF
Tři sestry II | [347]–348
De Wet, Reza
PDF
Ter informatie
Title Document
[Ilustrace] | [352]
Lepková, Kateřina
PDF
De Nederlandse Taalunie : appendix 1 | [353]
PDF
Nizozemská jazyková unie : příloha 1 | [355]
PDF
Het Prins Bernhard Fonds : appendix 2 | [357]
PDF
Nadace prince Bernharda : příloha 2 | [359]
PDF
De Orde van den Prince : appendix 3 | [361–363]
Bostoen, Karel; Cools, Karel
PDF
Řád prince : příloha 3 | [365]–366
Bostoen, Karel; Cools, Karel
PDF
ANV-Visser-Neerlandiaprijs : appendix 4 | [367]–368
PDF
Cena Visser-Neerlandia : příloha 4 | [369]–370
PDF
Deelnemers : appendix 7 | [375]–379
PDF
Auteurs : appendix 8 | [381]–383
PDF
Autoři : příloha 8 | [385]–387
PDF