Ontické pozadí představ o čase

Název: Ontické pozadí představ o čase
Variantní název:
  • Le fond ontique de nos idées du temps
Autor: Krob, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, roč. 44, č. B42, s. [81]-87
Rozsah
[81]-87
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Nejrůznější představy o čase nás provázejí od doby, kdy si člověk postupné začat uvědomovat fakt vzniku a zániku věci, počátek a konec přírodního děje, zrození a smrt živého tvora. Okamžik prohlédnutí, kdy bylo zřejmé, že tyto dvě limity se tykají také jeho samého, vnesl do těchto představ něco dalšího, těžko přesně definovatelného, ať už toto něco je odvozeno ze snahy uniknout zejména druhé osudové hranici nebo z prostého uvědomění si vlastní konečnosti.