Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 1998, roč. 47, č. V1

Obrázek
Název čísla
Milanu Suchomelovi k sedmdesátinám
Rok
1998
Rok vydání
1998
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2014-8
Poznámka
  • Na titulním listě chybně uvedeno "řada literárněvědná", správně "řada literárněvědná bohemistická".
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-8 Místo portrétu : (dva příležitostné texty) Pešat, Zdeněk; Kundera, Ludvík | pdficon
[9]-11 Soupis prací profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc. Kudrnáč, Jiří | pdficon
[13]-17 O třech "životech" z vrcholné gotiky Kopecký, Milan | pdficon
[19]-24 Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova Bočková, Hana | pdficon
[25]-30 Ke genezi obrazu Jana Nepomuckého v české barokní homiletice Horáková, Michaela | pdficon
[31]-34 K funkci periodik tzv. moravské literární kritiky konce 19. století Kudrnáč, Jiří | pdficon
[35]-40 Florianův kult Kryštofa Kolumba jakožto světce Bednářová, Jitka | pdficon
[41]-44 Nad literárním odkazem Roberta Konečného Jeřábek, Dušan | pdficon
[45]-49 Renčovy veršované pohádky Nováková, Luisa | pdficon
[51]-56 Pokus o rozbor Třetí (elegie) Jiřího Ortena Strnadlová, Zuzana | pdficon
[57]-66 Derridova zmnohonásobená interpretace kafkovského zakletí Kožmín, Zdeněk | pdficon
[67]-74 Pocta interpretům Fišer, Zbyněk | pdficon
[75]-83 Svědectví Josefa Jedličky Přibáňová, Alena | pdficon
[85]-87 Vypravěč - vyprávění - text Trávníček, Jiří | pdficon
[89]-93 Martin Josef Stöhr: Teď noci Balaštík, Miroslav | pdficon