Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2005, roč. 54, č. V8

Obrázek
Název čísla
Památce Milana Kopeckého
Rok
2005
Rok vydání
2007
ISSN
1213-2144
ISBN
978-80-210-4397-8
Page Title
[5]-7 Památce profesora Milana Kopeckého Soleiman pour Hashemi, Michaela; Kudrnáč, Jiří | pdficon
Page Title
[9]-19 Ex fideli veterum scriptura Nechutová, Jana | pdficon
Page Title
[21]-28 K eufonii verše prvního cyklu českých veršovaných legend Viktora, Viktor | pdficon
Page Title
[29]-44 Vévoda Arnošt a jeho dvojí výprava ke kyperskému hradu Slanař, Otakar | pdficon
Page Title
[45]-56 Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře Bočková, Hana | pdficon
Page Title
[57]-73 P. Emmanuel de Boye, S.J., v Olomouci : ze života jezuitského hodnostáře Fiala, Jiří | pdficon
Page Title
[75]-89 K literárnímu životu v českých zemích druhé poloviny 17. století : strategie katolizace nekatolické hymnografie v Kancionálu českém M.V. Šteyera Škarpová, Marie | pdficon
Page Title
[91]-101 Problémy literární evoluce a slovanské literatury Pospíšil, Ivo | pdficon