[Heimsoeth, Heinz. Transzendentale Dialektik: ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Erster und zweiter Teil]

Název: [Heimsoeth, Heinz. Transzendentale Dialektik: ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Erster und zweiter Teil]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 132-133
Rozsah
132-133
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Heimsoeth, Heinz. Transzendentale Dialektik: ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Erster Teil, Ideenlehre und Paralogismen. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1966. XI + 198 s.
Heimsoeth, Heinz. Transzendentale Dialektik: ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Zweiter Teil, Vierfache Vernunftantinomie: Natur und Freiheit: intelligibler und empirischer Charakter, Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1967. s.200-406.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.