Jazyk v procesu myšlení a sdělování

Název: Jazyk v procesu myšlení a sdělování
Variantní název:
  • Язык в процессе мышления и коммуникации
    • Jazyk v processe myšlenija i kommunikacii
  • Language in the process of thinking and communication
    • Jazyk v processe myšlenija i kommunikacii
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. [104]-111
Rozsah
[104]-111
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V poslední době zejména v souvislosti s rozvojem kybernetiky a teorie informací, vystupuje do popředí také otázka využití jazykovědných poznatků v psychologii. Je tomu tak především při psychologickém poznávání kvality procesu myšlení na základě jazykového projevu osobnosti. Psychologický rozbor řeči mluvené a psané představuje jeden z důležitých přístupů ke kvantifikaci a kvalifikaci vlastností myšlení za normálního i patologického stavu. Zdá se dokonce hned na první pohled, že linguistické poznatky mohou být při realisaci takového rozboru významným přínosem. Má-li jich však být s úspěchem užito, je nezbytné vymezit nejprve detailně funkci jazyka a vztah léto funkce k fyziologickopsychologickým mechanismům její realisace. Pokus o takové vymezení je cílem naší práce.