Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2002, roč. 51, č. F46