Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2008, roč. 57, č. F52