Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2004, roč. 53, č. F48