F14-15

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1970-1971
Ročník: 19-20
Číslo: F14-15
Rok vydání
1971
Poznámka
  • Sborník k nedožitým sedmdesátinám profesora PhDr. Václava Richtra, DrSc.
hidden section Příloha
Title Document
Příloha PDF
Title Document
Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie | [11]–26
Patočka, Jan
PDF
Title Document
Some remarks concerning the christianization of the Slavs in Greece | [27]–32
Dvorník, Francis
PDF
Title Document
Influence, ou antithèse? | [33]–45
Chadraba, Rudolf
PDF
Title Document
Gegenwärtige Gedankenanregungen für die Denkmalpflege | [47]–61
Doležal, Petr
PDF
Title Document
Antický iluzionismus a jeho proměna ve středověku | [63]–87
Friedl, Antonín
PDF
Title Document
O ontologickej štruktúre ikony : (príspevok k ontológii obrazu) | [89]–95
Bakoš, Ján
PDF
Title Document
Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen | [97]–127
Menclová, Dobroslava
PDF
Title Document
Die Kirche der hl. Kunigunde in Hostěradice | [129]–142
Rulíšek, Hynek
PDF
Title Document
Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn | [143]–153
Sedlák, Jan
PDF
Title Document
Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas | [155]–166
Kutal, Albert
PDF
Title Document
Zur Frage der Chronologie des "Schönen Stils" in der Tafelmalerei Böhmens | [167]–191
Pešina, Jaroslav
PDF
Title Document
Pražské honosné ostruhy z 15. století | [193]–205
Denkstein, Vladimír
PDF
Title Document
De l'origine des constructions du groupe radical baroque de Bohême : Santini Aichl contre Christophe Dienzenhofer | [207]–233
Řehová, Eva
PDF
Title Document
Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru | [235]–256
Neumann, Jaromír
PDF
Title Document
Zur Problematik der Zentralbauten Mährens im 18. Jahrhundert | [257]–264
Jirka, Antonín
PDF
Title Document
K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách | [265]–270
Blažíček, Oldřich J.
PDF
Title Document
Nuovi particolari sull'opera di Giov. Giuliani | [271]–277
Stehlík, Miloš
PDF
Title Document
Die Prager Altararchitektur | [279]–289
Šperling, Ivan
PDF
Title Document
Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma | [291]–297
Krsek, Ivo
PDF
Title Document
Questions concerning "belle-matière" | [299]–309
Volavka, Vojtěch
PDF
Title Document
Moderní architektura a památková péče | [311]–315
Kudělka, Zdeněk
PDF
Title Document
The theory of material and material realization and the beginnings of modern sculpture | [317]–328
Volavková, Zdenka
PDF
Title Document
Otázka imaginace v surrealismu | [329]–341
Sedlář, Jaroslav
PDF
Title Document
Soupis prací prof. dr. Václava Richtra, DrSc. (III) | 343
Kudělka, Zdeněk
PDF
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | [345]–347
Hošková, Magda
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [349]–352
PDF