Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1974, roč. 23, č. F18

Obrázek
Rok
1974
Rok vydání
1976
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-32 Činnost Adolfa Loose v Československu II Kudělka, Zdeněk | pdficon
[33]-39 Plastiky Bohdana Laciny Sedlář, Jaroslav | pdficon
[41]-66 Der Grundriß des Bauernhauses in Mähren und Schlesien im europäischen Kontext Frolec, Václav | pdficon
Materiály a recenze – Материалы и рецензии – Materiaux et comptes-rendus – Materialien und Rezensionen
Page Title
[67]-68 Glosa k románské architektuře na Moravě : Zábrdovice, Doubravice nad Svitavou Stehlík, Miloš | pdficon
68-73 Z materiálů k dějinám umění na východní Moravě Jirka, Antonín | pdficon
73-77 Materiálové příspěvky k historii malířství na Moravě Jirka, Antonín | pdficon
77-78 Nová připsání k dílu A.M. Lublinského a J.I. Sadlera Krsek, Ivo | pdficon
78-91 Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků 17. a 18. století I Fidler, Petr | pdficon
91-93 Kalkatská galerie v edici Světová města umění Gabriel, Jiří | pdficon
hidden section Výměna
Page Title
[95]-100 Výměna Štukavec, Libor | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[101]-[102] Seznam ilustrací | pdficon