Ideologischer Wortschatz in den deutschen Lehrbüchern im Protektorat Böhmen und Mähren

Název: Ideologischer Wortschatz in den deutschen Lehrbüchern im Protektorat Böhmen und Mähren
Variantní název:
  • Ideological vocabulary in German textbooks in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Autor: Kunc, Michal
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2015, roč. 29, č. 1, s. [107]-126
Rozsah
[107]-126
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The German language underwent many stages of development in the twentieth century. One of the most interesting was the language of the Third Reich. This twelve-year period saw many changes in the German lexicon, most of all in the semantic fields "Führer", "race", and "the language of politics." This article focuses on the vocabulary used in textbooks for both Czech and German schools. The lexicons of these textbooks are compared and classified by their key words.
Note
Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2014 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo projektu IGA_FF_2014_020.
Reference
[1] AUGUSTIN, Hans (A): Učebnice němčiny. Němčina hovorem, obrazem pro samouky a kursy. Praha 1942.

[2] BRINKMANN, Otto (B) (Hg.): Hirts deutsches Lesebuch für Mittelschulen im Gau Schlesien. Teil 3: Klasse 3 bis 6. Breslau 1940.

[3] DOLEŽEL, Josef / JOKL, Alois (D): Doplněk k I.-XVII. vydání učebnice němčina všem. O novém Německu, [o. O.] 1940.

[4] DREYER, Heinrich / FIEDLER, Rudolf / SKRIEWE, Paul (DFS): Deutsches Lesewerk für Mittelschulen. 1. Klasse. Frankfurt 1940.

[5] KÜRSTEN, Otto / KRAMMER, Walter / KOEHLER, Kurt (K1): Arbeitsbuch für den Unterricht in der deutschen Sprache. Heft 1 für die Grundschule. Erfurt 1941.

[6] KÜRSTEN, Otto / KRAMMER, Walter / KOEHLER, Kurt (K2): Arbeitsbuch für den Unterricht in der deutschen Sprache Heft 2 für das 5. Und 6.Schuljahr. Erfurt 1942.

[7] KÜRSTEN, Otto / KRAMMER, Walter / KOEHLER, Kurt (K3): Arbeitsbuch für den Unterricht in der deutschen Sprache Heft 3 für das 7. und 8. Schuljahr. Erfurt 1942.

[8] MACHT, Antonín (M): Německy pro zcela pokročilé. Richtig Deutsch. III. Teil – Oberstufe. Třebechovice 1941.

[9] OBDRŽÁLEK, Rudolf / PROSECKÝ, Josef / SCHAEFER, Jarolím (O40): Deutsche Gespräche. (50 deutsche Gespräche aus dem täglichen Leben). Praha 1940.

[10] OBDRŽÁLEK, Rudolf / PROSECKÝ, Josef / SCHAEFER, Jarolím (O41): Deutsch zur Prüfung. Němčina ke zkouškám. Praktická příručka pro učitele, studenty a posluchače kursů němčiny. Brno 1941.

[11] OUŘEDNÍČEK, Eduard (OU): Němčina denního života. Praha 1941.

[12] POLENSKY, Karl (PO): Deutsche Dichtung im Unterricht. Eine Wegweisung in deutsche Wort=, Ton und Bildkunst auf volks= und deutschkundlicher Grundlage. Band 3. [o. O.] 1942.

[13] PULEC, František (P): Německá konversace k maturitě. Pro nejvyšší třídy středních škol. Brno 1941.

[14] QUENZEL, Karel (Q): Gutes Deutsch – Ehrensache! Ein Führer durch Falsch und Richtig. Leipzig 1941.

[15] Výnos Ministerstva školství a národní osvěty (MŠaNO), Nr. 178.02.8; 9. 12. 1939.

[16] Výnos Ministerstva školství a národní osvěty (MŠaNO), Nr. 10.587-pres, 5. 12. 1939.

[17] ZAPLETAL, Štěpán / BENEŠ, Abraham (Z): Deutsche Gespräche. Ein Übungsbuch der deutschen Umganssprache für tschechechische Mittelschulen. Praha 1943.

[18] BAHLCKE, Joachim / EBERHARD, Winfried / POLÍVKA, Miroslav (2001): Lexikon historických měst Čech, Moravy a Slezska. Praha S. CXXI;

[19] BARTOŠ, Josef / TRAPL, Miloš (2004): Dějiny Moravy. Díl 4. Svobodný stát a okupace. Brno 2004, S. 17.

[20] BOSÁK, František: Česká škola v době nacistického útlaku: příspěvek k dějinám českého školství od Mnichova do osvobození. České Budějovice §§1969§§.

[21] DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. Praha 1996.

[22] HLEDÍKOVÁ, Zdeňka / JANÁK, Jan / DOBEŠ, Jan: Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha 2007.

[23] KLIMEK, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XIII. 1918–1929. Praha/Lytomyšl 2000.

[24] KUNC, Michal: Němčina v období Protektorátu Čechy a Morava se zvláštním zřetelem k městu Olomouci (se zaměřením na slovní zásobu na základě využití regionálních novin z let 1939–45). [Magisterarbeit].

[25] MARŠÁLEK. Pavel: Pod ochranou hákového kříže. Nacistický okupační režim v českých zemích 1939–1945. Praha 2012.

[26] MORKES, František (2004): Devětkrát o českém školství. Praha 2004.

[27] PEJČOCH, Ivo: Fašismus v českých zemích: fašistické a nacionálně socialistické strany a hnutí v Čechách a Moravě 1922–1945. Praha 2011.

[28] POLENZ, Peter von: Fremdwort und Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet. In: Muttersprache 77 (1967), 65–80.

[29] SCHMIDT, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 9. Aufl., Stuttgart, 2004.

[30] SCHMITZ-BERNING, Cornelia: Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin – New York, 2007.

[31] SOMR, Miroslav: Některé směry a snahy o reformu české školy v meziválečném období a české školství za fašistické okupace. České Budějovice 1984.

[32] ŠMEJKALOVÁ, Martina: Výchova k vlastenectví, nebo nacistická indoktrinace? Výuka českého jazyka na středních školách Protektorátu Čechy a Morava. In: Soudobé dějiny, roč. XVII, č. 1–2 (2010), S. 121–157.

[33] ŠPRINGL, Jan: Protektorátní vzor mladého člověka. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (1942–1945). In: Soudobé dějiny XI, 1–2 (2004), S. 154–177.

[34] ZIMMERMANN, Volker (2001): Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945). Praha 2001.