Archaeologia historica 1991, roč. 16, č. [1]

Obrázek
Rok
1991
Rok vydání
1991
Page Title
5 Usnesení XXII. celostátní konference | pdficon
A. Vývoj osídlení – Erforschung der Besiedlung
Page Title
9-25 Současný stav středověké archeologie na Moravě Nekuda, Vladimír | pdficon
27-36 Vývoj osídlení na Moravě a ve Slezsku (současný stav výzkumu) Měřínský, Zdeněk | pdficon
37-43 Středověké osídlení a studium hospodářských dějin Žemlička, Josef | pdficon
45-53 Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin Nekuda, Rostislav | pdficon
55-72 K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku Poláček, Lumír | pdficon
73-84 Sídliskový vývoj Košic a okoli a v 10.—13. storočí Čaplovič, Dušan | pdficon
85-100 K súčasnému stavu poznatkov a problémov osídlenia Nitrianska v 9.—13. storočí Hanuliak, Milan | pdficon
101-117 Cisterciti na Slovensku Slivka, Michal | pdficon
B. Výzkum města - Erforschung der Städte
Page Title
121-130 Lokační urbanismus Radová-Štiková, Milada; Hauserová, Milena | pdficon
131-144 Chlumec nad Cidlinou Urbanistický vývoj městské aglomerace v 12.—16. století Kuča, Karel | pdficon
145-168 Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně Měchurová, Zdeňka | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Page Title
171-177 Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře Razím, Vladislav | pdficon
179-190 Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí Chotěbor, Petr | pdficon
191-214 Zaniklé hrádky a tvrze na Prachaticku Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
215-232 Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských, válek do 1. třetiny 16. století Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav | pdficon
233-239 Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov Unger, Josef | pdficon
241-254 Výzkum středověkých hradů v oblasti Vsetínských vrchů Kohoutek, Jiří | pdficon
255-267 Výskum hradu v Topoľčiankach Ruttkay, Matej | pdficon
D. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
271-276 Rotunda v Šiveticích (okr. Rožňava) Radová-Štiková, Milada | pdficon
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
279-292 Keramický soubor z hradu Frýdštejna Gabriel, František | pdficon
293-304 Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou Pařík, Vojtěch; Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
305-321 Keramické dymníky zvané "kochy", "kozuby", "krby", "krbečky" a "sopouchy" v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí Skružný, Ludvík | pdficon
323-344 Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska Krajíc, Rudolf | pdficon
345-355 Středověké mechanické hodiny Durdík, Tomáš | pdficon
357-359 Pozůstatky "hudebního nástroje" z měšťanského domu v Nymburce Kobrlová, Jana | pdficon
361-377 Súbor skla z Bratislavského hradu Maruniaková, Marta | pdficon
379-384 Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká Vaverková, Zuzana | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
385-386 Konference k problematice středověké archeologie Nekuda, Vladimír | pdficon
387 Symposium o chronologii 8.—10. století Měřínský, Zdeněk | pdficon
388 Středověká a novověká opevnění Měřínský, Zdeněk | pdficon
388-389 2. Castrum Bene — kolloquium Plaček, Miroslav | pdficon
389-390 Pracovní seminář "Terminologie středověké keramiky a problematika numerického kódu" Měchurová, Zdeňka | pdficon
390 12. seminář industriální archeologie Nekuda, Rostislav | pdficon
390-391 XX. Mikulovské sympozium Měřínský, Zdeněk | pdficon
391-392 Kultura v Olomouci 10.—13. století Měřínský, Zdeněk | pdficon
392 Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě Měřínský, Zdeněk | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
393 [Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters] Nekuda, Vladimír | pdficon
394 [Andronic, Alexandru. Iaşii: pînă la mijlocul secolului al XVII-lea: geneză şi evoluţie] Plaček, Miroslav | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
403 Seznam autorů | pdficon