1

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2015
Ročník: 63
Číslo: 1
Rok vydání
2015
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Title Document
Flowing and stagnant water in Indo-European | 7–19
Witczak, Krzysztof Tomasz
PDF
Jména nádob v tocharských jazycích | 21–35
Blažek, Václav; Schwarz, Michal
PDF
A collection of Clear script manuscripts of S. Naadgai and the continuity of Clear script usage in Oirat religious life | 37–56
Srba, Ondřej
PDF
Materiály – Materials
Title Document
A new etymology for PIE *mēms- 'meat, flesh' | 57–70
Cohen, Paul S.
PDF
Old Indo-Aryan bhāṣā and common Slavic *bolboliti | 71–78
Šefčík, Ondřej
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
Petr Vavroušek (*14.6.1949 - †14.2.2015) | 79–83
Blažek, Václav
PDF
Gerhard Doerfer (*8.3.1920 – †27.12.2003) | 84–94
Schwarz, Michal; Blažek, Václav
PDF
Vzpomínka na profesora Václava Machka (1894–1965) | 95–98
Janyšková, Ilona
PDF
Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura | 99
Valčáková, Pavla
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
[Koll-Stobbe, Amei; Knospe, Sebastian, eds. Language contact around the globe: proceedings of the LCTG3 conference] | 101–103
Boček, Vít
PDF
[Nguyễn, Văn Khang. Từ ngoại lai trong tiếng Viẹ̑t] | 104–106
Schwarz, Michal
PDF
[Starostin, Georgij S. Jazyki Afriki. Tom I, Metodologija. Kojsanskie jazyki ; Jazyki Afriki. Tom II, Vostočnosudanskie jazyki] | 107–116
Blažek, Václav
PDF
Tři knihy o Evropě jazykově | 117–121
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Sériot, Patrick. Structure and the whole: East, West and non-Darwinian biology in the origins of structural linguistics] | 122
Vykypěl, Bohumil
PDF