2

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2015
Ročník: 63
Číslo: 2
Rok vydání
2015
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Title Document
Nástin typologie fonologických změn na úrovni slova | 7–25
Bičan, Aleš; Bičanová, Lenka
PDF
Indoevropský etymon dlouhý ve světle slovanských a tocharských kontinuantů | 27–45
Blažek, Václav
PDF
Die romanische Bezeichnung der Bachschmerle in der indogermanischen Perspektive | 47–55
Sadziński, Witold; Witczak, Krzysztof Tomasz
PDF
Zájmenná deklinace v altajských jazycích | 57–83
Blažek, Václav; Schwarz, Michal
PDF
Profesoru Šlosarovi k půljubileu | 85–86
Pleskalová, Jana
PDF
Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu | 87–107
Bičan, Aleš
PDF
Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích | 109–124
Kosek, Pavel
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
Marii Krčmové k narozeninám | 125–129
Šefčík, Ondřej; Čapková, Blanka
PDF
Hans-Jürgen Sasse (*30.4.1943 – †14.1.2015) | 130–136
Blažek, Václav
PDF
Andrzej Zaborski (*7.10.1942 – †1.10.2014) | 137–156
Dufková, Kristýna; Blažek, Václav
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
[Hannahs, Stephen John. The phonology of Welsh] | 157
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Bing Li. A'ertai yuyan yuanyin hebi yanjiu (Vowel Harmony in Altaic Languages)] | 158–160
Schwarz, Michal
PDF
[Huỳn Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Hữu Chương, eds. Những vấn đềchính tảtiếng Việt hiện nay] | 161–163
Schwarz, Michal
PDF
[Gardani, Francesco; Arkadiev, Peter; Amiridze, Nino, eds. Borrowed morphology] | 164–167
Boček, Vít
PDF
[Stump, Gregory; Finkel, Raphael A. Morphological Typology: From Word to Paradigm] | 168
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Mikulėnienė, Danguolė; Stafecka, Anna, eds. Baltu valodu atlants. Leksika 1, Flora = Baltų kalbų atlasas. Leksika 1, Flora = Atlas of the Baltic languages. Lexis 1, Flora] | 169–183
Blažek, Václav
PDF
[Изотов, Андрей Иванович. Старославянский язык в сравнительно-историческом освещении: учебное пособие] | 184–187
Brandner, Aleš
PDF
[Сергеева, Елена Владимировна. История русского литературного языка: учебное пособие] | 188–191
Brandner, Aleš
PDF
[Die slavischen Sprachen: ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Band 1, Band 2] | 192–193
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Schlaak, Claudia. Das zweigeteilte Baskenland: Sprachkontakt, Sprachvariation und regionale Identität in Frankreich und Spanien] | 194–195
Vykypěl, Bohumil
PDF