2

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2016
Ročník: 64
Číslo: 2
Rok vydání
2016
ISSN
2336-4440 (online)
1803-7410 (print)
Články – Articles
Title Document
Hydronymia R̥gvedica | 7–54
Blažek, Václav
PDF
Psl. *plugъ < z germ. *plōgu-/*plōga- < kelt.? | 55–63
Blažek, Václav; Dufková, Kristýna
PDF
K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu | 65–76
Villnow Komárková, Jana
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
André-Georges Haudricourt a jeho příspěvky k jazykům kontinentální jihovýchodní Asie | 77–85
Schwarz, Michal
PDF
Jiří Marvan (*28. 1. 1936 – †13. 4. 2016 Praha) | 86–97
Blažek, Václav; Kabeláčová, Tereza
PDF
Osmdesát pět let Jana Balhara | 98–99
Konečná, Sabina
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
Oxfordská příručka lingvistického analyzování, čili, Theatrum linguisticæ podruhé | 101
Vykypěl, Bohumil
PDF
Dvakrát Noama Chomského lingvistika | 102–103
Vykypěl, Bohumil
PDF
Roman Jakobson: Critical assessments of leading linguists | 104–105
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)] | 106–112
Blažek, Václav
PDF
[Tesnière, Lucien. Elements of structural syntax] | 113
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Koupil, Ondřej. Grammatyka cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)] | 114–116
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Kelih, Emmerich; Fuchsbauer, Jürgen; Newerkla, Stefan Michael (Hrsg.). Lehnwörter im Slawischen: Empirische und crosslinguistische Per­spektiven] | 117–119
Boček, Vít
PDF
[Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Bolgarskije matěrialy] | 120–121
Přadková, Petra
PDF