Новая русистика 2010, roč. 3, č. 2

Obrázek
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
[3]-19 Импрессионистическое художественное сознание в русской и западноевропейской прозе начала XX века Zacharova, Viktorija Trofimovna | pdficon
[21]-31 "И новые песни по-старому поем..." Sipko, Jozef | pdficon
[33]-47 Лингвокогнитивные и ареальные отличия в параллельных явлениях словацкой и русской фразеологии Korina, Natal'ja | pdficon
[49]-61 Категориальный статус и роль местоименных дейктиков "здесь", "тут", "там" в концептуализации коммуникативного пространства (на материале русской народной речи) Kurikova, Natal'ja Vladimirovna | pdficon
[63]-72 Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích Žaža, Stanislav | pdficon
Marginália
Page Title
[73]-76 Ke vztahům jedné slovanské pohádky Soleiman pour Hashemi, Michaela | pdficon
[77]-84 Несколько слов об одном "забытом" жанре Čuveleva, Natal'ja | pdficon
[85]-95 Román a jeho typové varianty Žemberová, Viera | pdficon
[97]-98 Areálová rusistika je v slavistice dominantní Pospíšil, Ivo | pdficon
[99]-100 Evropský projekt zkvalitňuje výuku ruského jazyka na Eko gymnáziu Brno Gazdová, Helena | pdficon
Recenze
Page Title
[101]-103 (Zdravě?) konzervativní pojetí ruské literatury 20. století Pospíšil, Ivo | pdficon
103-107 Dějiny meziválečné slavistiky v dokumentech Zelenka, Miloš | pdficon
107-109 Kultura a poezie Pospíšil, Ivo | pdficon
109-110 Эрос в российском символизме Panek, Inna | pdficon
111-113 Mezi historií a beletrií Pospíšil, Ivo | pdficon
113-115 Užitočná príručka Lorková, Zuzana | pdficon
115-117 Hry s Nikolajem Vasiljevičem a hry o Nikolaje Vasiljeviče Pospíšil, Ivo | pdficon
117-120 Nová práce o Josefu Jiráskovi Čuveleva, Natal'ja | pdficon
120-123 Kritické myšlení je často bojem proti všem Pospíšil, Ivo | pdficon
Infomatorium
Page Title
[125]-126 Nový slavistický časopis důležitý pro rusistiku Pospíšil, Ivo | pdficon
hidden section Наши авторы
Page Title
[127] Наши авторы | pdficon