Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1996, roč. 45, č. G38