Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1959, roč. 8, č. G3

Obrázek
Rok
1959
Rok vydání
1959
Obor
Články – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-15 O kulturní revoluci : (příspěvek k vymezení rozsahu a obsahu pojmu kulturní revoluce) Pšír, Bedřich | pdficon
[16]-26 K otázce oceňování živé práce družstevníků při zjišťování vlastních nákladů JZD Loula, František | pdficon
[27]-41 VI. sjezd KSČ a agrární otázka Štěpánková, Olga | pdficon
[42]-59 Pojem "náhoda" u Hegela a u zakladatelů marxismu Bartoš, Jaromír | pdficon
[60]-74 K otázce zvláštních případů uplatnění zákona hodnoty za různých ekonomických poměrů Kříž, Karel | pdficon
[75]-86 O významu tzv. "šmeralismu" v době prvních bojů KSČ Kučera, Bohumil | pdficon
Diskuse a polemiky – Diskussion – Дискуссии и обсуждения
Page Title
[87]-96 Pravdivěji o pravdě : (o výkladu marxisticko-leninské teorie pravdy) Tošenovský, Ludvík | pdficon
[97]-101 O "širším" a "užším" pojetí výrobních sil Riedel, Gustav | pdficon
[102]-103 K otázce dvou stránek společensky nutné pracovní doby Havránek, Rostislav | pdficon
Recenze – Kritik und Bibliografie – Критика и библиография
Page Title
[104]-107 Pan D. Bierens de Haan objevuje "vědeckou filosofii" Steiner, Hanuš | pdficon
107-110 [Smith, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství a národů] Kirš, Zdeněk | pdficon
110-111 [Nykryn, Jaroslav et al. Obchodní operace v československém zahraničním obchodu] Setinský, Jiří | pdficon
112-114 Peněžní a úvěrová soustava Československa za kapitalismu Loula, František | pdficon
114-116 Nad dvěma sborníky proti revizionismu Cahová, Dagmar | pdficon
Ze života katedry dialektického a historického materialismu – Aus dem wissenschaftlichen Leben – Из научной жизни
Page Title
116-117 Příprava sociologického průzkumu na katedře dialektického a historického materialismu Smrčka, Walter | pdficon
117 Z diskusí na katedře dialektického a historického materialismu brněnské university Riedel, Gustav | pdficon
117-118 Otázky revolučnosti prvotního křesťanství Vodseďálek, Živan | pdficon
Page Title
119-121 Výměna - Обмен - Books received - Bucheingänge | pdficon