Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1986, roč. 35, č. G30

Obrázek
Rok
1986
Rok vydání
1986
Obor
Stati
Page Title
[7]-21 Kniha jako korzet? : ke Kantovu pojetí ženy a rodiny Střítecký, Jaroslav | pdficon
[23]-30 O efektech a efektivitě práce Gregor, Miroslav | pdficon
[31]-42 Komunita - proměny nebo zánik? Keller, Jan | pdficon
[43]-54 Počátky ochrany přírody jako zájmové činnosti Librová, Hana | pdficon
[55]-66 Nové vývojové trendy vybraných rodinných znaků v Dánsku Manniche, Erik | pdficon
[67]-73 Volba partnera a manželská spokojenost z pohledu teorie podobnosti, teorie komplementarity a mocenských vztahů v rodině Nerudová, Liliana | pdficon
[75]-85 K. Mannheim a A. Gramsci : dva přístupy k problému inteligence a k pojetí sociologie Nový, Lubomír | pdficon
[87]-99 Společenské potřeby a potřeby společnosti Pácl, Pavel | pdficon
Zprávy a sdělení
Page Title
[101]-104 Mladá manželství po třech letech manželského soužití Nerudová, Liliana | pdficon
105-107 Symposium o životním způsobu jako sociální realitě podruhé Keller, Jan | pdficon
Recenze
Page Title
[109]-110 [Nikiforov, Vladimir Nikolajevič. Východ a světové dějiny] Musil, Libor | pdficon
110-111 [Janoušek, Jaromír. Společná činnost a komunikace] Keller, Jan | pdficon
112-113 [Andrejevová, Galina Michajlovna. Sociální psychologie] Pácl, Pavel | pdficon
113-115 [Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů] Capponi, Věra | pdficon
115-116 [Buriánek, Jiří. Systémová sociologie?: předpoklady, problémy, perpektivy] Gregor, Miroslav | pdficon
116-117 [Stoklasa, Jaroslav. Společenský rozvoj a životní prostředí] Librová, Hana | pdficon
117-118 [Kahl, Alice; Wolf, Herbert F.; Wilsdorf, Steffen H. Kollektivbeziehungen und Lebensweise] Nový, Lubomír | pdficon
118-119 [Bertaux, Daniel, ed. Biography and society: the life history approach in the social sciences] Nový, Lubomír | pdficon
119-120 [Friedan, Betty. The second stage] Nerudová, Liliana | pdficon
121-122 [Noelle-Neumann, Elisabeth. Werden wir alle Proletarier?: Wertwandel in unserer Gesellschaft] Spěšná, Daniela | pdficon