Studia philosophica 2018, roč. 65, č. 1-2

Obrázek
Rok
2018
Rok vydání
2018
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Page Title
5 Editorial Petrželka, Josef | pdficon
Studie – Articles
Page Title
7-28 Dialog podle Viléma Flussera: prostřednictvím Martina Bubera k novým technologiím Židková, Klára | pdficon
29-35 Tři setkání s Jiřinou Popelovou Zouhar, Jan | pdficon
37-44 Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936 Zouhar, Jan | pdficon
45-61 Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky) Holzbachová, Ivana | pdficon
63-79 Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua Biháryová, Barbara | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
Page Title
81-82 K devadesátým narozeninám filosofa Miloše Dokulila Redakce časopisu Studia philosophica | pdficon
83-89 Filosofie "s dnešním odstupem času": stále ještě jako racionálně kýžený projekt? Dokulil, Miloš | pdficon
91-99 Brněnská léta Jana Steklíka : Janu Steklíkovi na rozloučenou Gabriel, Jiří | pdficon
101-104 Cesta do Ruska Zouhar, Jan | pdficon
Recenze – Book reviews
Page Title
105-106 [Krob, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie] Zouhar, Jan | pdficon
107-114 [Funda, Otakar Antoň. K filosofii náboženství] Gabriel, Jiří | pdficon
115-116 [Labuda, Pavol. Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie] Brázdil, Jan | pdficon
117-119 [Pavličíková, Helena. František Mareš: od fyziologie k filosofii] Zouhar, Jan | pdficon
120-126 [Geiselberger, Heinrich, ed. Velký regres: mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška] Holzbachová, Ivana | pdficon
127-132 [Hroch, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy] Holzbachová, Ivana | pdficon
133-138 [Librová, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti] Čadek, Ondřej | pdficon
hidden section Studia philosophica
Page Title
140-141 Studia philosophica | pdficon