Studia philosophica 2009, roč. 56, č. 1-2

Image
Rok
2009
Rok vydání
2009
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
ISBN
978-80-210-4949-9
Ústav FF MU
Obor
Studie – Articles
Page Title
[3]-13 Ironie u Pascala Pichová, Dagmar | pdficon
[15]-30 Hegels Ausspruch "Gott ist tot" in Hinsicht auf Kant und Fichte Horyna, Břetislav | pdficon
[31]-40 K interpretaci Hegelovy filosofie státu Vavřík, Michal | pdficon
[41]-45 Durkheimovo chápání role vědy v politice Holzbachová, Ivana | pdficon
[47]-57 Heideggerova metoda a světlina bytí Dolák, Antonín | pdficon
[59]-67 Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii Pavlicová, Helena | pdficon
[69]-73 Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního Zouhar, Jan | pdficon
[75]-84 Reflexie umenia v tvorbe Svätopluka Štúra a Etely Farkašovej Lalíková, Erika | pdficon
[85]-92 Realistické vysvětlení úspěchu vědy, aneb, No miracle argument Jastrzembská, Zdeňka | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussion
Page Title
[93]-102 O hypotetičnosti bádání o raném křesťanství Funda, Otakar A. | pdficon
[103]-113 Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku Gabriel, Jiří | pdficon
Recenze – Book review
Page Title
[115]-116 [Šmajs, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci věd] Holzbachová, Ivana | pdficon
117-118 [K problému ontologie kultury: ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse] Gabriel, Jiří | pdficon
119-120 [Belás, Ľubomír. Machiavelli dnes: (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela] Holzbachová, Ivana | pdficon
120-123 [Konečná, Magdalena. Řeč a rozumění: poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse] Pavlincová, Helena | pdficon
123-124 [Münz, Teodor. Hľadanie skutočnosti] Zouhar, Jan | pdficon
Page Title
125-126 Instrukce pro přispěvatele | pdficon