Ke spolupráci Antonína Heythuma s Karlem Hugo Hilarem a Karlem Dostalem v Národním divadle

Název: Ke spolupráci Antonína Heythuma s Karlem Hugo Hilarem a Karlem Dostalem v Národním divadle
Zdrojový dokument: Theatralia. 2020, roč. 23, č. 2, s. 109-142
Rozsah
109-142
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Text je věnován spolupráci scénografa Antonína Heythuma s režiséry Národního divadla Karlem Dostalem a Karlem Hugo Hilarem mezi lety 1924 až 1936. Připomíná jak známé inscenace, tak upozorňuje na jejich připravované projekty, které se z různých příčin neuskutečnily. Dále popisuje scénografův zásadní vklad do moderní české scénografie, který souvisel s konstruktivistickými a funkcionalistickými myšlenkami, bravurní prostorotvornou aplikací paravánového systému nebo s využitím fotografické či filmové projekce. Nové poznatky vycházejí vesměs z dosud neznámých pramenů.
The article is focused on the cooperation of stage director Antonín Heythum and the directors of the National Theatre, Karel Dostal and Karel Hugo Hilar around 1924–1936. It mentions both famous productions as well as projects that were planned, but for various reasons never performed on stage. It proceeds with outlining the scenographer's contribution to modern Czech scenography, which was connected to the constructivist and functionalist ideas, outstanding space-forming application of screen system, or usage of photographic or film projections. New findings are mostly based on hitherto unknown sources.
Reference
[1] -A.V.- 1933. Aladin. Pražské noviny (12. 12. 1933).

[2] DURYCH, Jaroslav. 1930. Antonín Heythum, Hrob Jiřího Wolkera. Praha: Václav Petr, soukromý tisk č. 118, 1930.

[3] HEYTHUM, Antonin. 1937. Le CrépusculeduThéatre, fourdesigns. TheatreArts 21 (listopad 1937): 11: 903–904.

[4] HEYTHUM, Antonín. 2018. Antonín Heythum: scénograf, architekt, designér: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 20.9.–25.11.2018. Roudnice nad Labem: Galerie moderního umění, 2018.

[5] KONRÁD, Edmond. 1930. Třidič štěrku. Národní osvobození 7 (1930): 259: 4.

[6] ENGELMÜLLER, Karel. 1933. Aladin. Národní politika Praha (12. 12. 1933).

[7] KOUBSKÁ, Vlasta. 2018. Scenographer Antonín Heythum and his work in the US: the case of King Lear. Theatralia 21 (2018): 2: 38–63. | DOI 10.5817/TY2018-2-4

[8] Národní Muzeum, D 24218–24332.

[9] Národní galerie. Sbírka architektury. AP 602.

[10] Obrazová příloha. Právo Lidu 11. 10. 1925: 3.

[11] RUTTE, Miroslav. 1933. Aladin, aneb diskuse o hospodářské krisi. Národní listy (12. 12. 1933).

[12] -sjc‑. 1933. Pohádka v zlých časech. Lidové listy (13. 12. 1933).

[13] Soukromá sbírka. Majitelé si nepřejí bližší specifikaci.

[14] SVRŠEK, Jaroslav. 1924. Music-Hally. Brno: Pasmo 5/6, Brno: U.S. Devětsil, 1924.

[15] ŠVEHLA, Jaroslav. 1971. Heythumova výprava Lenormandovy hry Ať žije divadlo. Interscaena 3 (1971): I: 54.

[16] TETIVA, Vlastimil a Vlasta KOUBSKÁ. 2012. František Muzika. Praha: Gallery, 2012.