Archaeology of concepts and ambitions: performing structuralism through the field of scenography (Czechoslovakia, 1970s)

Název: Archaeology of concepts and ambitions: performing structuralism through the field of scenography (Czechoslovakia, 1970s)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 111-121
Rozsah
111-121
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
This paper presents the partial results of the ongoing research of scenographic theory. It discusses the institutionalized support of the Structuralist approach to scenography that culminated in Czechoslovakia in the first half of the 1970s under the auspices of the Institute of Scenography. Its head, Miroslav Kouřil, repeatedly claimed allegiance to Structuralist thought. Particular attention is paid to the methods and strategies through which Structuralism was performed within the SI, its projects and platforms. The topic is also treated from the historical perspective.
Note
  • This paper presents some of the outcomes of an ongoing research of scenographic theory that is part of the grant project Czech Structuralist Thought on Theatre: Context and Potency, GAP409/11/1082.
Reference
[1] BURIAN, Jarka M. 2002. Leading Creators of Twentieth-Century Czech Theatre. London/New York: Routledge, 2002.

[2] DRÁBEK, Pavel. 2012. Launching a Structuralist Assembly: Convening the Scattered Structures. Theatralia 15 (2012): 2: 13‒22.

[3] GABRIELOVÁ, Jarmila. 2007. Kronika Pražského quadriennale [A Chronicle of the Prague Quadriennal]. Praha: Divadelní ústav: 2007.

[4] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2011. A Journey into Theatrical Space: the Project of the Scenographic Encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia (2011): 1: 244–53.

[5] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Barbora PŘÍHODOVÁ. 2012. Miroslav Kouřil's Theory of Scenography in the Archive Materials: a Research Report. Theatralia (2012): 2: 227‒30.

[6] HILMERA, Jiří. 1962. Pět let činnosti scénografické laboratoře [Five Years of the Laboratory of Scenography]. Acta scaenographica 66 (1962): 2: 21‒3.

[7] KOLAŘÍK, Jan. 1967. Deset let scénografického ústavu [Ten years of the Institute of Scenography]. Acta scaenographica 8 (1967): 1‒3.

[8] KOUŘIL, Miroslav. 1945. Divadelní prostor [Theatrical Space]. Praha: Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945.

[9] KOUŘIL, Miroslav. 1955. O malém jevišti [Small Stages]. Praha: Orbis, 1955.

[10] KOUŘIL, Miroslav. 1970a. Základy teoretické scénografie 1. Úvodní úvahy [The Basics of Theoretical Scenography 1. Introductory Thoughts]. Praha: Scénografický ústav, 1970.

[11] KOUŘIL, Miroslav. 1970b. Pokus o definici I. [An Attempt at Definition I]. Prolegomena scénografické encyklopedie [Prolegomena of Scenographic Encyclopaedia] (1970): 1: 43‒7.

[12] KOUŘIL, Miroslav. 1966. Základy teoretické scénografie 3. [The Basics of Theoretical Scenography 3.]. Manuscript. Památník národního písemnictví, Praha, carton number 2/86, 21.

[13] KOUŘIL, MIROSLAV. 1972. Patnáct let scénografického ústavu [Fifteen Years of the Institute of Scenography]. Interscaena 2 (1972): 4: 65‒6.

[14] KOUŘIL, Miroslav. 1981. Teorie scénických umění I [Theory of Scenic Arts I]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

[15] KOUŘIL, Miroslav. 1982a. Úvod do vědy o scénických uměních [Introduction to Science of Scenic Arts]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982.

[16] KOUŘIL, Miroslav. 1982b. Teorie scénických umění II [Theory of Scenic Arts II]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982.

[17] RAUCHOVÁ, Jitka. 2012. Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky (1945‒59). České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, 2012.