3

Title: Opera Slavica
Rok: 1995
Ročník: 5
Číslo: 3
Rok vydání
1995
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
"Человек эстетический" как литературный герой и сущность человека объективного мира | 1–5
Mikluš, Michal
PDF
Title Document
Интеркультура и национальная идентичность | 6–12
Šablovskaja, Irina Vikent'jevna
PDF
Title Document
Автоэкзекуция Э. Стрихи и экзекуция К. Буревия как конец украинского лудизма | 13–23
Simonek, Stefan
PDF
Title Document
Чем же интересна русская литература для мирового читателя сегодня? | 24–29
Zahrádka, Miroslav
PDF
Title Document
Литература и мораль : ("Бен-Товит" Л. Андреева и несколько вопросов, касающихся настоящего времени) | 30–36
Dohnal, Josef
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Komparatistické impulsy Karla Krejčího : (vědecká osobnost prizmatem archivních materiálů) | 37–42
Zelenka, Miloš
PDF
Karel Krejčí - učitel, kolega, inspirátor | 42–47
Hloušková, Jasna
PDF
Dílo - a co je za ním : (rozhovor s prof. Janem Trzynadlowským) | 47–49
Pospíšil, Ivo; Trzynadlowski, Jan
PDF
Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura | 50–52
Lepilová, Květuše
PDF
Таинственный мир природы : (к 100-летию со дня рождения В. Бианки) | 52–55
Matyušová, Zdeňka
PDF
Malá jubilejní recenze | 55–56
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
Stati o ruské literatuře | 57–58
Zahrádka, Miroslav
PDF
Nové práce Zdeňka Mathausera | 58–59
Pospíšil, Ivo
PDF
Jedna historická křižovatka Ruska | 59–61
Pospíšil, Ivo
PDF
[Česko-polské rozhovory] | 61–63
Matysková, Zofia
PDF
Pokus o literárnovedné dejiny literatúry | 63–64
Máčay, Tibor
PDF