Donatella Barbieri. Encounters in the Archive

Název: Donatella Barbieri. Encounters in the Archive
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 207-209
Rozsah
207-209
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Barbieri, Donatella. Encounters in the Archive. Dostupné na: http://www.encountersinthearchive.com
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARBIERI, Donatella. Encounters in the Archive. V&A Online Journal (2012): 4 (summer): unpaginated.