Z dolu do dolu: sémiotická esej o ostravských P(p)estrých vrstvách

Název: Z dolu do dolu: sémiotická esej o ostravských P(p)estrých vrstvách
Variantní název:
  • Up and down the shaft: a semiotic essay on the M(m)otley layers
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 50-61
Rozsah
50-61
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of the present study is to describe the theatrical environment in Ostrava where the identity of the region as a (former) mining power is performed on stage more than often. Central to the study is the analysis of an autobiographic novel Pestré vrstvy (Motley Layers) by an ex-miner Ivan Landsmann, adapted for stage by dramaturg Tomáš Vůjtek, and produced by director Janusz Klimsza in the underground mine Důl Hlubina. The key for the analysis is Yuri Lotman's concept of signs pervading different cultural layers. The production was premiered in May 2011 and withdrawn in June 2014.
Reference
[1] DOMBROVSKÁ, Lenka. 2011. Ostravský divadelní patriotismus [Ostrava Theatre Patriotism]. Svět a divadlo 22 (2011): 6: 55–61.

[2] HRONOVÁ, Eva. 2011. Jazyk a styl románu Ivana Landsmanna Pestré vrstvy [Language and Style of the Novel by Ivan Landsmann Pestré vrstvy (Motley Layers)]. České Budějovice, Jihočeská univerzita České Budějovice, 2011. Diplomová práce, nepublikováno [Thesis, unpublished].

[3] KALETA, Ivo. 2009. Bílá kniha: 17 příběhů z ostravské kultury [White Paper: 17 Stories from Ostrava Art & Culture]. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2009.

[4] KŘÍSTEK, Václav. 1955. Havířské metafory [Miners' Metaphors]. Naše řeč 38 (1955): 68–80.

[5] LAKOFF, George a Mark JOHNSON. 2002. Metafory, kterými žijeme [Metaphors We Live By]. Brno: Host, 2002. Překl. [Transl.] Mirek Čejka.

[6] LANDSMANN, Ivan. 1999. Pestré vrstvy [Motley Layers]. Praha: Torst, 1999.

[7] LIPUS, Radovan. 2006. Scénologie Ostravy. [Ostrava Scenology]. Praha: KANT pro Akademii múzických umění [for Academy of Performing Arts], 2006.

[8] LOTMAN, Jurij Michajlovič a Boris Andrejevič USPENSKIJ. 2003. O sémiotickém mechanismu kultury. [On the Semiotic Mechanism of Culture]. In Tomáš Glanc. Exotika: Výbor z prací tartuské školy [Exotics: Anthology of Tartu School]. Brno: Host, 2003: 36–58.)

[9] MACURA, Vladimír. 1992. Šťastný věk: Symboly, emblémy a mýty (1948–1989) [Happy Age: Symbols, Emblems, Myths (1948–1989)]. Praha: Česká imaginace, 1992.

[10] MACURA, Vladimír. 1998. Český sen [Czech Dream]. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998.

[11] OSOLSOBĚ, Ivo. 2007. Principia parodica. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2007.

[12] VŮJTEK, Tomáš. 2010. Pestré vrstvy. [Motley Layers]. 2010. Drama, rukopis, nevydáno [Play, manuscript, unpublished].

[13] VŮJTEK, Tomáš. 2011. Pestré vrstvy. [Motley Layers]. Program k inscenaci [Theatre programme]. Ostrava: Divadlo Petra Bezruče, 2011.