Ostravské činoherní divadlo v procesu transformace po listopadu 1989

Název: Ostravské činoherní divadlo v procesu transformace po listopadu 1989
Variantní název
The transformation of drama theatre in Ostrava after September 1989
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 11-31
Rozsah
11-31
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The aim of the present paper is to describe the process of transformation theatres in Ostrava underwent after the so-called Velvet Revolution in 1989, which was part of broader social and political changes inciting and following the formation of the Czech democracy. The period of theatre transformation in Ostrava is delimited by the revolution in 1989 and the year 1997 when theatre festival OST-RA-VAR was established to invite theatre practitioners with critics, teachers and students into a dialogue about theatre in the region. The fruitful collaboration helped to form unique theatrical environment, which is nowadays generally acknowledged to be a noteworthy phenomenon of the Czech theatre culture.
Reference
[1] HULEC, Vladimír. 1997. Divadelní glosář březen [Theatre Glossary, March]. Divadelní noviny 6 (1997): 8: 5.

[2] IVÁNEK, Jakub a Zdeněk SMOLKA (eds.). 2013. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. Sv. 1. A−M. Sv. 2. N−Ž [Cultural and Historical Encyclopaedia of Czech Silesia and North-Eastern Moravia. Vol. 1 A–M. Vol. 2. N–Ž]. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2013.

[3] JUNGMANNOVÁ, Lenka. 1998. Ostravské divadlo žije, kritika sotva dýchá [Theatre in Ostrava Is Alive, Critics Are Half-Dead]. Divadelní noviny 7 (1998): 7: 2.

[4] KNIŽÁTKO, Ladislav (ed.). 1995. Divadlo Petra Bezruče 1945–1995 [Petr Bezruč Theatre 1945–1995]. Ostrava: Divadlo Petra Bezruče, 1995.

[5] KOHUTOVÁ, Petra a Václav KLEMENS (eds.). 1997. "Bezruči, tobě!" Divadlo Petra Bezruče Ostrava, sezóna 1996/97 ["To you, Petr Bezruč!" Petr Bezruč Theatre, season 1996/97]. Ostrava: Divadlo Petra Bezruče, 1997.

[6] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana, Jan ROUBAL a Jiří ŠTEFANIDES. 2004. The Theatre in Ostrava: a Phenomenon of the Industrial Agglomeration. Czech Theatre 20 (June 2004): 3–16.

[7] LIPUS, Radovan. 2006. Scénologie Ostravy. [Ostrava Scenology]. Praha: KANT pro Akademii múzických umění [for Academy of Performing Arts], 2006.

[8] MOTÝLOVÁ, Hermína. 1999. Divadlo loutek Černá louka 26. září 1999 [Puppet Theatre Černá louka (Black Meadow) Sept 26, 1999]. Ostrava: Divadlo loutek, 1999.

[9] PIVOVAR, Marek. 1997. Divadlo Petra Bezruče Ostrava. Ostrava. [Petr Bezruč Theatre] Divadelní noviny 6 (1997): 8: 2.

[10] RACEK, Ilja. 1999. Několik poznámek k ekonomice Národního divadla moravskoslezského [Notes to the Management of National Moravian-Silesian Theatre]. In Bohdana Rywiková (ed.). Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919–1999 [Almanac of National Moravian-Silesian Theatre 1919–1999]. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 1999: 133–140.

[11] RYWIKOVÁ, Bohdana a Jiří ŠTEFANIDES. 2003. Komorní scéna Aréna [Chamber Theatre Aréna (Arena)]. Ostrava: Komorní scéna Aréna, 2003.

[12] SOBALOVÁ, Kateřina a Tomáš SUCHÁNEK (eds.). 2005. Divadlo Petra Bezruče 1995–2005 [Petr Bezruč Theatre 1995–2005]. Ostrava: Divadlo Petra Bezruče, 2005.

[13] ŠORMOVÁ, Eva (ed.). 2000. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů [Czech Theatres. Encyclopaedia of Theatre Ensembles]. Praha: Divadelní ústav, 2000.