1

Title: Opera Slavica
Rok: 2003
Ročník: 13
Číslo: 1
Rok vydání
2003
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Христианизация Руси : (мирское и сакральное в средневековой Руси) I | 1–12
Rjabov, Vasilij
PDF
Идеи раннего Шкловского и исторический вектор русского формализма | 13–20
Zacharijeva, Irina
PDF
O podobnosti a podobenstve v autorskej stratégii a v stratégii tekstu | 21–32
Žemberová, Viera
PDF
Zprávy – materiály – kronika
Title Document
Dialog kultur v diskusi | 33–35
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich
PDF
Jubileum spisovatele a slavisty Ludvíka Štěpána | 36–37
Pospíšil, Ivo
PDF
[Návštěva II. rady a kulturní atašé Velvyslanectví Ruské federace v Praze - paní Anny Ponomarevové - na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové] | 37–38
Richterek, Oldřich
PDF
Nový srbský stylistický časopis | 38
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Místo recenze... | 39–42
Mikulášek, Alexej
PDF
Překonat samotu | 43–44
Pospíšil, Ivo
PDF
[Tvorčist' Lesi Ukrajinky u vymirach porivnjal'noho literaturoznavstva] | 44–46
Simonek, Stefan
PDF
Dvě literárněvědné publikace z Iževska | 46–47
Pospíšil, Ivo
PDF
Bližšie k poznaniu výhonkov romantizmu | 47–50
Roman, Michal
PDF
Lublinská literárněvědná rusistika ve znamení mýtu, sacra a erotiky | 50–52
Pospíšil, Ivo
PDF
Oživené Slezsko a staré Polsko | 52–53
Pospíšil, Ivo
PDF
Monografie jako výzva | 54–55
Pokorný, Milan
PDF
Multikulturnost jako blízkost s distancí | 55–57
Pospíšil, Ivo
PDF
První monografie o V. Vysockém u nás | 57–58
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Slovensko-ruské vztahy: rekapitulace a hledání nových poloh | 58–61
Pospíšil, Ivo
PDF
Sborník na počest sedmdesátin profesora Milivoje Jovanoviče | 61–62
Zahrádka, Miroslav
PDF
Slavistika a komparatistika | 62–63
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovansko-neslovanská komunikace ve střední Evropě | 63–64
Zelenka, Miloš
PDF
Dynamická literárněvědná polonistika | 64–65
Pospíšil, Ivo
PDF
Zájem petrohradské bohemistky o recepci ruské poezie v Čechách 20. století | 65–66
Lepilová, Květuše
PDF
Vývin literatúry v zrkadle literárnych žánrov | 67–70
Hvišč, Jozef
PDF
Slovinská tradice a současnost | 70–71
Pospíšil, Ivo
PDF