Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1

Název: Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1
Variantní název:
  • The dramaturgy of the State Theatre in Brno under Václav Nosek and Miloš Wasserbauer
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 212-227
Rozsah
212-227
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The current paper is the first of the forthcoming studies dealing with the dramaturgy of and productions in Brno State Theatre in late 1950s and 1960s. The authors present the principal questions, study material, and methodology of their research, supported by a grant project, which has been launched only recently inquiring into the artwork of the generation of director Miloš Wasserbauer, and the dramaturgy of the State Theatre in Brno in the given period. The emphasis is put especially on the dramaturgical concept introduced by the team of collaborators led by Miloš Wasserbauer and Václav Nosek. The authors strive, in the first place, to describe the dramaturgical ideas behind the opera productions staged in the theatre mostly in the 1960s.
Note
Studie je výsledkem výzkumu v rámci grantového projektu GA15–06548S "Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně".
Reference
[1] ARNOŠTOVÁ, Marcela. 2015. Miniopera v pojetí dirigenta a dramaturga Václava Noska [Minioperas Staged by the Conductor and Dramaturg Václav Nosek]. Brno. Magisterská diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, nepublikováno [Master thesis, Faculty of Arts, Masaryk University, unpublished], 2015.

[2] BÁRTOVÁ, Jindřiška a Monika HOLÁ. 2004. Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně [Directing Operas by Leoš Janáček in Brno]. Brno: JAMU, 2004.

[3] BURIAN, Karel Vladimír. 1979. Walter Felsenstein. Praha: Supraphon, 1979.

[4] ČERNUŠÁK, Gracian. 1965. Státní divadlo v Brně [The State Theatre, Brno]. In Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček (edd.). Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2. [Encyclopaedia of Czech and Slovak Music People and Institutions]. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1965: 596–600.

[5] DUFKOVÁ, Eugenie (ed.). 1969. Almanach Státního divadla v Brně. K oslavám 85 let stálého českého divadla v Brně: 1884–1969 [Annual of Brno State Theatre for the 85th Anniversary of the Permanent Czech Theatre House in Brno: 1884–1969]. Brno: Státní divadlo v Brně, 1969.

[6] DUFKOVÁ, Eugenie (ed.). 1974a. Almanach Státního divadla v Brně: 1884–1974. I. 90 let stálého českého divadla v Brně [Annual of Brno State Theatre: 1884–1974. I. The 90th Anniversary of the Permanent Czech Theatre House in Brno]. Brno: Státní divadlo v Brně, 1974.

[7] DUFKOVÁ, Eugenie (ed.). 1974b. Almanach Státního divadla v Brně: 1884–1974. II. Soupis repertoáru českého divadla v Brně: 1884–1974 [Annual of Brno State Theatre: 1884–1974. I. The Repertoire of the Czech Theatre in Brno]. Brno: Státní divadlo v Brně, 1974.

[8] DUFKOVÁ, Eugenie. 1979. Almanach 1974–1979 k 95. výročí založení stálého českého divadla v Brně [Annual of Brno State Theatre for the 95th Anniversary of the Permanent Czech Theatre House in Brno: 1974–1979]. Brno: Státní divadlo v Brně, 1979.

[9] DUFKOVÁ, Eugenie a Bořivoj SRBA (edd.). 1984. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. I, 1884–1984 [People of Brno Stage: Artists from the National, Provincial, and State Theatre in Brno, vol. I, 1884–1984]. Brno: Státní divadlo, 1984.

[10] DUFKOVÁ, Eugenie a Bořivoj SRBA (edd.). 1985–1989. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. II, 1985–1989 [People of Brno Stage: Artists from the National, Provincial, and State Theatre in Brno, vol. II, 1985–1989]. Brno: Státní divadlo, 1985–1989.

[11] DUFKOVÁ, Eugenie a Bořivoj SRBA (edd.). 1994. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského, Státního a Národního divadla v Brně: český divadelní slovník. III, 1884–1994 [People of Brno Stage: Artists from the National, Provincial, and State Theatre in Brno, vol. III, 1884–1994]. Brno: Národní divadlo, 1994.

[12] FELSENSTEIN, Walter a Siegfried MELCHINGER. 1964. Hudobné divadlo [Music Theatre]. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1964.

[13] HONOLKA, Kurt. 1967. Na počátku bylo libreto [In the Beginning Was the Libretto]. Praha: Supraphon, 1967.

[14] JANÁČKOVÁ, Olga. 1984. Miloš Wasserbauer. In Eugenie Dufková a Bořivoj Srba (edd.). 1984. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. I, 1884–1984 [People of Brno Stage: Artists from the National, Provincial, and State Theatre in Brno, vol. I, 1884–1984]. Brno: Státní divadlo, 1984: 504–508.

[15] LÉBL, Vladimír. 1960. Česká opera dnes a zítra [Czech Opera Today and Tommorrow]. Divadlo (1960): 1: 35–39.

[16] NOSEK, Václav. 1969. Úvaha nehistorická [A Non-Historical Reflection]. In Eugenie Dufková (ed.). 1969. Almanach Státního divadla v Brně. K oslavám 85 let stálého českého divadla v Brně: 1884–1969 [Annual of Brno State Theatre for the 85th Anniversary of the Permanent Czech Theatre House in Brno: 1884–1969]. Brno: Státní divadlo v Brně, 1969: 11–13.

[17] NOSEK, Václav. 1974. Brněnská opera [Opera in Brno]. In Eugenie Dufková (ed.). Almanach Státního divadla v Brně: 1884–1974. I. 90 let stálého českého divadla v Brně [Annual of Brno State Theatre: 1884–1974. I. The 90th Anniversary of the Permanent Czech Theatre House in Brno]. Brno: Státní divadlo v Brně, 1974, nestr.

[18] NOSEK, Václav. 1979. Opera v posledních pěti letech [Opera in the Last Five Years]. In Eugenie Dufková (ed.). Almanach 1974–1979 k 95. výročí založení stálého českého divadla v Brně [Annual of Brno State Theatre for the 95th Anniversary of the Permanent Czech Theatre House in Brno: 1974–1979]. Brno: Státní divadlo v Brně, 1979: 14–15.

[19] RACEK, Jan. 1984. Milan Sachs. In Eugenie Dufková a Bořivoj Srba (edd.). Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. I, 1884–1984 [People of Brno Stage: Artists from the National, Provincial, and State Theatre in Brno, vol. I, 1884–1984]. Brno: Státní divadlo, 1984: 7–8.

[20] ŠÍP, Ladislav. 1967. Zrádci v masce překladatelů [Traitors in the Masks of Translators]. In Kurt Honolka. Na počátku bylo libreto [In the Beginning Was the Libretto]. Praha: Supraphon, 1967: 204–217.

[21] TONCROVÁ, Dana. 2000. Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické interpretace v opeře. Tvorba Miloše Wasserbauera ve Státním divadle Brno v letech 1958–1970. Diplomová práce, Masarykova univerzita, nepublikováno [Miloš Wasserbauer and His Search for the Realistic Staging of Opera. Miloš Wasserbauer’s Work in Brno State Theatre Between 1958 and 1970. Thesis, Masaryk University, unpublished], 2000.

[22] VOJTĚCH, Ivan a Jana PATOČKOVÁ. 1968. Prostor pro operu [Operatic Space]. Divadlo, únor, 1968.