Opera Slavica 2021, roč. 31, č. 2

Obrázek
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok
2021
Rok vydání
2021
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
5-16 Лингвистические особенности выражения эмоций "радость/печаль" в русском и английском языках Suchomlina, Tat'jana Aleksandrovna | pdficon
17-28 Наименования орудий лова в русском и польском рыболовных социолектах (мотивационный и словообразовательный аспекты) Zięba, Aleksandra | pdficon
29-41 Блоги политиков в социальных сетях : лингвопрагматический аспект Ryčeva, Jekaterina Aleksejevna | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
43-55 Smutný příběh Vislanů ve Vojvodině se šťastným koncem? Bogoczová, Irena | pdficon
57-68 Наследие Яна Амоса Коменского в аспекте современной чешской и словацкой методики преподавания русского языка (размышление над новыми изданиями) Nedomová, Zdeňka | pdficon
Recenze
Page Title
69-72 Hommage an professor Dr. Stanislav Žaža Henzelmann, Martin | pdficon
73-77 Nový pohled na větné členy v ruské a české syntaxi Flídrová, Helena | pdficon
77-85 Про орфоепічну грамотність українців Lesjuk, Mikola | pdficon
85-89 Регионы России в парадигме антропоцентризма, лингвокультурологии и культурной географии Gallo, Jan | pdficon
89-92 Jak jsou tvořena pojmenování kulturních rostlin v slovinských nářečích Přadková, Petra | pdficon