1

Title: Opera Slavica
Rok: 2013
Ročník: 23
Číslo: 1
Název čísla
Literárněvědný sešit
Rok vydání
2013
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document Document
Роман Владимира Набокова "Дар": найдите, где спрятан автор | 1–9
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF PDF
Создатель сокровенной лирики Николай Рубцов | 10–18
Zacharijeva, Irina
PDF PDF
K postmoderní technologii psaní | 19–25
Pavera, Libor
PDF PDF
Rozhledy – materiály
Title Document Document
Diskuse na téma "sebevražda" v novinách "Биржевые ведомости" | 26–33
Janečková, Hana
PDF PDF
Dobrovský Josef (17.8.1753–6.1.1829) [RK ++, RZ -], aneb, Jak lze mediálně vyprávět a hodnotit historii | 34–37
Pavera, Libor
PDF PDF
Zprávy – kronika
Title Document Document
Několik mezinárodních konferencí, sympozií a seminářů: mezi konstantním a variabilním | 38–41
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Mezinárodní seminář o česko-slovinském národním obrození | 41–42
Zelenka, Miloš
PDF PDF
Osmdesátník František Všetička: Kompozice české prózy před sto lety v širokém kontextu a poetologické hloubce : věnováno Františku Všetičkovi k jubileu | 42–46
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Trojrozměrný básník | 46–47
Všetička, František
PDF PDF
Peter Andruška jubiluje v literatúre a s literatúrou | 47–49
Žemberová, Viera
PDF PDF
Za Olegem Malevičem | 49–50
Kšicová, Danuše
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Tradice a inovace: bolestný problém návaznosti a původnosti | 51–52
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
[Дубровина, Кира Николаевна. Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре] | 52–55
Fojtů, Petra
PDF PDF
Tři knížky z Kyjeva | 55–57
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Ruská moderna očima žáků a kolegů Anny Han | 57–60
Adámková, Stanislava
PDF PDF
Soubor studií o próze, a to nejen slovenské | 60–62
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Moderna z mezinárodního aspektu | 63–64
Kšicová, Danuše
PDF PDF