1

Title: Opera Slavica
Rok: 1998
Ročník: 8
Číslo: 1
Rok vydání
1998
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document Document
Les communautés interlittéraires balkano-méditerranéennes | 1–7
Dorovský, Ivan
PDF PDF
Title Document Document
Těndrjakovova zamyšlení nad člověkem a dobou | 8–17
Achová, Jana; Vítová, Gabriela
PDF PDF
Title Document Document
Sorabika [i.e. sorabistika] a sorabistická korespondence Otakara Vočadla | 18–24
Lebeda, Josef
PDF PDF
Title Document Document
Předemigrační poezie Mariny Cvetajevové | 25–33
Jeřábková, Michaela
PDF PDF
Zprávy – kronika
Title Document Document
Brněnská literárněvědná polonistika | 34–38
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF PDF
Brněnská slavistika a slovakistika | 39–42
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Loutka a loutky | 42–44
Všetička, František
PDF PDF
Vladimír Kostřica jubilující | 44–46
Richterek, Oldřich
PDF PDF
Za docentem Stanislavem Máslem | 46–48
Richterek, Oldřich
PDF PDF
Slovakistika v Brně a česko-slovenské vztahy | 48–50
Filipová, Helena
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
[Dworzaczkowa, J. Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce] | 51–52
Rott, Dariusz
PDF PDF
Časopis po čase, aneb, Jak psát literární dějiny | 53–54
Mikušťáková, Anna; Pokorný, Milan
PDF PDF
[The early poetry of Jaroslav Seifert] | 54–55
Měšťan, Antonín
PDF PDF
Prínos do pokladnice slavistiky | 55–57
Makara, Sergej
PDF PDF
Nová ruština : učebnice jako znamení doby | 57–59
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Nad méně známým Čechovem | 59–61
Richterek, Oldřich
PDF PDF
[Baleka, J. Výtvarné umění: výkladový slovník] | 61–63
Měšťan, Antonín
PDF PDF
[Rév, M. Csehov századfordulója] | 63–64
Plašilová, Eszter
PDF PDF
Polské kompendium lužickosrbských překladů Písma | 64–68
Dziamová, Silvie
PDF PDF
Naše glosa : literárněkritický časopis ze Slovenska | 68
Pospíšil, Ivo
PDF PDF