3

Title: Opera Slavica
Rok: 2012
Ročník: 22
Číslo: 3
Rok vydání
2012
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document Document
Poutnické cesty do svaté země. Svědectví ruských a českých autorů | 1–10
Kšicová, Danuše
PDF PDF
Проблема взаимодействия вербального и визуального в творчестве символистов: Александр Блок и фра Филиппо Липпи | 11–33
Kuznecova, Ol'ga
PDF PDF
Rozhledy – materiály
Title Document Document
Slavistické zájmy J.E. Purkyně a Lužičtí Srbové (na příkladu jeho kontaktů se Spolkem pro lužické dějiny a jazyk) | 34–47
Šaur, Josef
PDF PDF
Zprávy – kronika
Title Document Document
Mezinárodní asociace slavistů a porada v Brně: metodologie a metodika, nové přístupy | 48
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Vylousknuto z času | 49–50
Všetička, František
PDF PDF
Životní jubileum literární vědkyně | 50
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Za Jánom Lenčom | 51–52
Žemberová, Viera
PDF PDF
Za Cyrilom Krausom | 52–53
Žemberová, Viera
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Rozumění jazykům literatury a jejich modalitě | 54–55
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Magnetické polia srbskej avantgardy | 55–59
Mikušiak, Igor
PDF PDF
[O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax] | 59–60
Lepilová, Květuše
PDF PDF
O poetice mystična tradičně i inovativně: móda – moderna – postmoderna | 61–64
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Hrst polských slavistických sborníků : kontinuita/diskontinuita, aneb, Konjunkturalita/vzdor | 65–66
Pospíšil, Ivo
PDF PDF