1

Title: Musicologica Brunensia
Rok: 2013
Ročník: 48
Číslo: 1
Rok vydání
2013
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Ústav FF MU
Title Document
Genius loci – Brno 2012 | [3]–8
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
Okolnosti vzniku svazu českých skladatelů a koncertních umělců a jeho brněnské pobočky | [9]–13
Adamová, Silvie
PDF
Title Document
Některá specifika brněnského hudebního života ve 2. polovině 20. století aneb existovala brněnská kompoziční škola? | [15]–22
Bártová, Jindřiška
PDF
Title Document
Operné multimédiá Střeženého Parnassu | [23]–29
Cseres, Jozef
PDF
Title Document
About the instrumentation of bass and melody line in Leoš Janáček's Sinfonietta and Mládí | [31]–43
Efthimiou, Charris
PDF
Title Document
Smyčcové kvartety Miloslava Ištvana: prezentace výsledků výzkumu | [45]–56
Filípek, Štěpán; Indrák, Michal
PDF
Title Document
Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička | [57]–61
Flašar, Martin
PDF
Title Document
"Jsem rád, že noty budou v pořádku." : Leoš Janáček a Břetislav Bakala – vzájemný vztah dvou umělců | [63]–70
Janáčková, Libuše
PDF
Title Document
Genius loci: Bild – Stimmung – Erinnerung : die Klavierkompositionen Leoš Janáčeks im europäischen Kontext | [71]–78
Jung, Hermann
PDF
Title Document
Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání | [79]–85
Macek, Petr
PDF
Title Document
"Nové, opravdu realistické opery" : činnost operního kolektivu brněnské odbočky Svazu československých skladatelů 1949–1954 | [87]–97
Pantůček, Viktor
PDF
Title Document
Námořník Mikuláš Viléma Petrželky : k sociálně-kulturním kontextům díla | [99]–103
Pivoda, Ondřej
PDF
Title Document
Why did Act 1 of From the House of the Dead end with the Skuratov theme? | [105]–114
Tyrrell, John
PDF
Title Document
Brněnské začátky Rudolfa Firkušného a jeho studia u Leoše Janáčka | [115]–127
Vejvodová, Veronika
PDF
Title Document
Janáček's "Slovenian" pupil Emerik Beran and his forgotten opera Melusina | [129]–138
Weiss, Jernej
PDF
Title Document
Janáčkova organizační činnost v Družstvu Národního divadla v Brně | [139]–144
Zahrádka, Jiří
PDF